Innlevering pågår
Munch-Auksjonen 2017

Auksjon mandag 11. desember 2017 kl 18:00

Våre lokaler

Kristiania-Boheme I
Munch, Edvard (1863-1944)
Kristiania-Boheme I

Radering trykket i svart på tykt beige papir
Arket: 344x446 mm Motivet: 205x285 mm
Sekundær signatur med blyant nede t.h.: E Munch

Påtegnet med blyant nede t.h.: Christiania Bohème

1895
Woll 15 b.

Påtegnet med blyant nede t.v.: "Sch. 10/ II c". I Schiefler under 10 II c står: "Die gewöhnlichen Exemplare der von Meier-Graefe herausgegebenen Mappe." (De vanlige eksemplarene i mappen utgitt av Meier-Graefe). 55 eksemplarer ble trykket på tykt beige papir for den vanlige utgaven av mappen, disse ble ikke signert.

Kommer for salg mandag 11. desember 2017 kl 18:00