kss2759 smart copy

Grev Wedels Plass Auksjoner

Grev Wedels Plass Auksjoner AS ble etablert i 1992, og feirer 25-årsjubileum i 2017. Vi har siden starten holdt til i Gamle Logen på Grev Wedels Plass, i en historisk bydel med Oslos største konsentrasjon av kulturinstitusjoner. GWPA er et nisje-auksjonshus spesialisert på Edvard Munchs kunst, norsk 1800- og 1900-tallskunst i høyere prisklasser. Våre auksjoner markerer seg hver sesong som en viktig begivenhet i kunstmarkedet.

Munch-Auksjonen

Årlig internasjonal spesialauksjon utelukkende viet arbeider signert Edvard Munch. 30-40 arbeider pr. auksjon fordelt på oljemalerier, pasteller, tegninger og grafikk. Dette er den eneste auksjonen i sitt slag i det internasjonale kunstmarkedet.

Fokus 1900

Spesialauksjon over de mest kjente norske kunstnere gjennom hele 1900-tallet. Avholdes vår og høst.

Juni-Auksjon og Desember-Auksjon

Kvalitetsauksjon som dekker norsk kunsthistorie fra 1800 frem til i dag. Utvalgt kunstindustri som 1700-talls mestersølv og glass fra Nøstetangen/ Hurdal får også plass på disse auksjonene.

Fordeler ved å selge hos oss

Spesialister

Grev Wedels Plass Auksjoner har en liten, profesjonell stab, noen med mer enn 25 års bransjeerfaring. Det legges vekt på høy kvalitet i alle ledd, personlig service, og lave omkostninger for kundene. De ansatte foretar omfattende reisevirksomhet i inn- og utland for vurdering av kunst, og har et stort norsk og internasjonalt kontaktnett, både på kjøper- og selgersiden.

Skreddersydd markedsføring

Et vellykket kunstsalg forutsetter at man har kontakt med de rette kjøperne, og at man driver profesjonell markedsføring for å nå kundene. Vi avtaler individuelt markedsføringsopplegg for vært eneste objekt vi påtar oss å selge. Det er mange elementer i markedsføringen som presentasjon på internett, i katalogen, forhåndsvisning utenbys og i utlandet, direkte kontakt med aktuelle kjøpere m.m. Rens og restaurering av maleri og rammer har også en gunstig effekt på salgsresultatet. Alt dette avtales med hver enkelt innleverer før vi blir enige om hva oppdraget koster. Tidlig innlevering gir alltid best resultat.

Lave omkostninger for selger

Det som interesserer selger er hva man sitter igjen med etter at maleriet er solgt. Vi mener at selgers omkostninger skal være rimelige, og skal stå i forhold til vår salgsinnsats og til resultatet. «No cure no pay» er et prinsipp vi følger.

Grev Wedels Plass Kunsthandel

Formidling

Ikke alle malerier egner seg for salg på auksjon. Selgere kan ha sine grunner for å ville omsette sin kunst utenom auksjon. Da kan salg gjennom Grev Wedels Plass Kunsthandel være et alternativ. Vi formidler spesielt verdifulle malerier direkte til kjøper.

Salgsutstillinger

Grev Wedels Plass Kunsthandel arrangerer salgsutstillinger med eldre og nyere kunst av høy kvalitet. Dessuten tilbys etablerte samtidskunstnere utstillingsplass i vårt galleri.

Rådgivning

Nærheten til markedet gir oss de beste forutsetninger for å kunne gi råd om valg av riktig fremgangsmåte for salg av verdifull kunst. Vi tilbyr rådgivning i.f.m. verdifastsettelse og salg.

Taksering

På oppdrag påtar vi oss taksering av enkeltverk, samlinger og hele bo med henblikk på forsikring, arv eller salg.