kss2843 smart copy

Fokus 1900

Spesialauksjonen Fokus 1900 avholdes i mai og november. Fokus 1900 er en godt innarbeidet markedsplass for 1900-tallets mange epoker og de mest kjente kunstnernavnene fra det århundret. Det settes hver gang auksjonsrekorder på Fokus 1900. Det er for tiden stor etterspørsel etter 1900-tallskunst av høyeste kvalitet.

Til den kommende Fokus 1900 søker vi sentrale verk av de viktigste kunstnernavnene gjennom hele 1900-tallet.

Eksempler på navn som kan være aktuelle:
1900-1930: Harald Sohlberg, Nikolai Astrup, Per Krohg, Ludvig Karsten, Søren Onsager, Henrik Lund.

Tidlige arbeider (før 1930) av Jean Heiberg, Axel Revold, Henrik Sørensen, Arne Kavli.

1920-1930: Kubistiske motiver av: Thorvald Hellesen, Charlotte Wankel, Ragnhild Keyser, Ragnhild Kaarbø, Aage Storstein.

1940-1950: Arne Ekeland, Kai Fjell, Johs Rian.

1970-1980: Jakob Weidemann, Gunnar S.Gundersen, Inger Sitter.

På vegne av våre mange utenlandske klienter søker vi også internasjonal kunst av høy kvalitet, bl. a. grafikk av Pablo Picasso.

Tidlig innlevering gir best resultat. Innlevering pågår.

Kontakt Hans Richard Elgheim, tlf. 920 42 306 eller send fotos til [email protected]