Munch-Auksjonen

Årlig internasjonal spesialauksjon utelukkende viet arbeider signert Edvard Munch. 30-40 arbeider pr. auksjon fordelt på oljemalerier, pasteller, tegninger og grafikk.

MUNCH-AUKSJONEN 2017

ET SELEKTIVT MARKED
Et selektivt marked viser stor betalingsvillighet for høy kvalitet. Munch-Auksjonen er en enestående internasjonal markedsplass. Vi følger Munch-markedet på nært hold og alle betydelige samlere på Edvards Munchs kunst følger med på den årlige Munch-Auksjonen i Oslo. Det gir oss et særlig godt utgangspunkt for å gi råd til våre kunder om når og hvordan man bør selge sine Munch-arbeider, og en meget kvalifisert oppfatning av hva verdien kan være.

UNIKT KONTAKTNETT
Siden etableringen av Munch-Auksjonen i 2000, har vi opparbeidet et unikt kontaktnett over Munch-samlere praktisk talt over hele verden. Det er et aktivt og aktuelt nettverk som vi også benytter til å videreutvikle vår egen markedskompetanse. Det faktum at vi innehar internasjonale auksjonsrekorder innenfor de fleste grafiske teknikker gjør Munch-Auksjonen til en av de betydeligste referansene i Munch-markedet.

MUNCH-AUKSJONENINTERNASJONAL MERKEVARE
Det som særlig kjennetegner Munch-Auksjonen er at det er en spesialauksjon med eget internasjonalt rettet markedsføringsprogram. Vi tilbyr personlig rådgivning for hver potensiell innleverer, og vi skreddersyr markedsføringen for hver eneste selger. Likeledes drives det aktiv kundepleie i inn- og utland på kjøpersiden utfra hva vi har fått inn for salg.

GUNSTIGE BETINGELSER FOR SELGER
GWPA er kjent for å tilby gunstige salgsbetingelser for selgerne. Skulle vi mot formodning ikke lykkes å selge et verk vi har frembudt, koster det ikke kunden noe. “No cure, no pay” med andre ord.

ALLE PRISKLASSER OG TEKNIKKER
Vi er i utgangspunktet interessert i Munch-arbeider innenfor alle teknikker og i alle prisklasser, selv om vi nok setter krav blant annet til teknisk kvalitet. Vi har også et ansvar overfor våre kjøpere; kjøp av et verk signert Edvard Munch kan og bør være en meget god, langsiktig investering. Da er kvaliteten avgjørende.

FORMIDLING
I tilfeller hvor det er hensiktmessig å selge utenom auksjon, tilbyr vi formidlingstjenester.

MUNCH-PRISENE IGJENVEI OPPOVER
Det er vår bestemte oppfatning at markedet for arbeider av Edvard Munch er i klar fremgang. Dersom man vurderer salg av oljemaleri, pastell, tegning eller grafikk dette året, anbefaler vi at man tar kontakt med Hans Richard Elgheim på
tlf. 920 42 306, eller [email protected] så snart som mulig.

Tidlig innlevering gir best resultat. Velkommen til en uforpliktende prat om Munch-Auksjonen 2017.