Kjøpsvilkår

Kataloger

Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA) utarbeider kataloger med fotografi og beskrivelse av alle objekter som skal auksjoneres. Det legges stor vekt på at opplysningene skal være eksakte og mest mulig dekkende.

Verdivurderinger

Katalogens verdivurderinger er basert på en markedsvurdering og skal tjene som veiledning for kjøperen. Våre auksjonspriser er tilgjenglige gjennom ledende internasjonale kunstprisdatabaser.

Minstepriser

De fleste katalognumre har minstepriser. Minsteprisen vil normalt ligge under laveste verdivurdering som er trykket i katalogen.

Kundetjenesten

Kundetjenesten (KT) ivaretar de skriftlige forhåndsbud som måtte foreligge. Foreligger det flere forhåndsbud over selgers minstepris på ett og samme objekt, vil KT by på vegne av budgiver med høyeste bud. KT stanser da sin budgivning like over NEST høyeste forhåndsbud, for derved å søke å få kjøpt objektet til lavest mulig pris. Hvis det foreligger kun ett skriftlig forhåndsbud, vil KT by lavest mulig på vegne av den aktuelle budgiver, dog over selgers minstepris.

Garanti

GWPA innestår for katalogens utforming og riktighet. Da det er anledning til å besiktige objektene før auksjonen, tar kjøperen selv ansvaret for å undersøke objektets/objektenes tilstand. Eventuelle reklamasjoner må fremmes innen 30 dager etter auksjonen.

Kunstverk rammet inn med glass

Oppgitte mål referer seg til arkets størrelse ikke motivets. Lysmål vil si mål innenfor passepartout. Beskrivelse av tilstand gis på kunstverk med vurdering over Kr. 12.000 på forespørsel, og inneholder opplysninger som GWPA anser for å være av betydning. Kunstverk med vurdering under Kr. 12.000 vil ikke bli tatt ut av rammen av GWPA.

Hvordan foregår budgivning?

I. REGISTRERING
Kjøpere må registrere seg før de avgir bud. Registrering kan skje under visning, umiddelbart før, eller under auksjonen. Dersom man ikke tidligere har handlet hos GWPA, må registrering skje senest tre virkedager før auksjonen, og bankreferanse må oppgis.

II. BUDGIVNING
Ved registrering får man utlevert en nummerert spade som holdes opp under budgivning. Budene høynes med intervaller, fastsatt av GWPA, som står beskrevet nedenfor. Ved tilslag holdes den nummererte spaden oppe til auksjonarius har bekreftet at angjeldende nummer har fått tilslaget. Ved like bud avgjør auksjonarius hvilken budgiver som har fått tilslaget. Auksjonarius avgjør også om budgivningen skal gjenopptas dersom det er usikkerhet om siste bud. Budet er bindende for den som avgir det, når vedkommende har fått tilslag på budet.

III. FORHÅNDSBUD
En kjøper kan avgi ett eller flere forhåndsbud skriftlig. GWPAs kundetjeneste ivaretar da budgivningen på vegne av kjøperen, og byr på vanlig måte som fra salen. KT tilstreber å få kjøpt gjenstanden til lavest mulig pris, og hvis nødvendig til det beløp som er angitt i forhåndsbudet. Auksjonarius vil, når gjenstanden blir frembudt, gjøre oppmerksom på om det foreligger forhåndsbud. Dersom det foreligger flere forhåndsbud på samme objekt, vil budgivningen starte over det NEST høyeste av disse budene. Forhåndsbud behandles konfidensielt og må være GWPA ihende senest dagen før auksjonen. Ved to like bud på samme objekt prefereres det bud som ble innlevert først.

IV. TELEFONBUD
GWPAs KT kan også bistå kjøpere som ønsker å by pr. telefon. Ved telefonbud ringer KT opp budgiver og etablerer kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer ropes ut. Budgivning pr. telefon må være meddelt GWPA skriftlig senest dagen før auksjonen.

V. BUD UNDER MINSTEPRIS
Dersom minstepris ikke oppnås under auksjonen kan auksjonarius ta imot et lavere bud med forbehold om selgers godkjennelse. Dog forbeholder GWPA seg retten til å selge objektet til første budgiver som byr minstepris etter auksjonen. Således er bud med forbehold om selgers godkjennelse bindende, men gir ingen rettigheter for budgiver.

Omkostninger

På tilslagssummen kommer 22,5% i omkostninger som inkluderer salær og Kunstavgiften, inkludert MVA. Fratrekk for MVA ved eksport, utført av godkjent speditør.

Valuta

Objektene blir klubbet og gjøres opp i NOK. Valutakurs pr. betalingsdato, ikke salgsdato.

Betaling og henting

Kjøpere har 8 dagers frist for betaling av objektene.

Henting av gjenstandene må skje senest 8 dager etter mottatt faktura. Betaling må fremkomme på vår klientkonto før objektene kan hentes.

Faste intervaller for budgivning på Grev Wedels Plass Auksjoner

Ved bud opp til NOK 5.000
økes hvert bud med NOK 200

Ved bud mellom NOK 5.000 og NOK 20.000
økes hvert bud med NOK 500

Ved bud mellom NOK 20.000 og NOK 40.000
økes hvert bud med NOK 1000

Ved bud mellom NOK 40.000 og NOK 100.000
økes hvert bud med NOK 2000

Ved bud mellom NOK 100.000 og NOK 200.000
økes hvert bud med NOK 5000

Ved bud mellom NOK 200.000 og NOK 500.000
økes hvert bud med NOK 10.000

Ved bud mellom NOK 500.000 og NOK 1.000.000
økes hvert bud med NOK 20.000

Ved bud mellom NOK 1.000.000 og NOK 3.000.000
økes hvert bud med NOK 50.000

Ved bud over NOK 3.000.000
økes hvert bud med NOK 100.000