Dsc 0086

Merk våre åpningstider utenom utstillingsperioder i 2017

Fast åpningsdag er fredag kl. 10-16, andre tidspunkter etter avtale.


tirsdag 4. mars 2014

Kontakt Hans Richard Elgheim tlf. 22 86 21 86 / 920 42 306,
Nini Eitzen tlf. 22 86 21 91 eller Helena Bye 22 86 21 86.