9806 harriet backer

Auksjonsrekord på Jubileumsauksjonen


tirsdag 17. juni 2014

Det ble satt auksjonsrekord for en kvinnelig, norsk maler da Harriet Backers «Fra Sandvikselven 1890» ble solgt for kr. 2.640.000 inkludert omkostninger på Jubileumsauksjonen 1814-2014 Del I den 4. juni. Det er også den høyeste notering på auksjon uansett kunstner i Norge i år.

Auksjonen under ett var vellykket og vi forbereder nå Jubileumsauksjonen 1814-2014 Del II som finner sted 24. november. Vi er tilgjengelig for innlevering i hele sommer og søker norsk kunst fra alle epoker, også samtidskunst. Etterspørselen er meget god så lenge kvaliteten på det vi frembyr er høy nok.

Ta kontakt med Hans Richard Elgheim 920 42 306 for uforpliktende verdivurdering eller send foto til [email protected]