kss2990 smart copy

Hvordan kjøpe kunst?

Alle objekter er tilgjengelige på visning hos oss i god tid før auksjonene. Våre illustrerte auksjonskataloger kan bestilles her, per telefon eller ved å ta direkte kontakt med vårt kontor.

Registrering for budgivning er nødvendig. Forhåndsbud og telefonbud må være oss i hende skriftlig senest dagen før auksjonen.

Hvordan foregår budgivning?

I. REGISTRERING
Kjøpere vil normalt registrere seg før de avgir bud. Registrering kan skje under visning, umiddelbart før, eller under auksjonen. Registrering medfører at kunden ikke behøver kvittere for kjøp av hver enkelt gjenstand i løpet av auksjonen. Registrerte kunder har 8 dagers kreditt. Dersom man ikke tidligere har handlet hos GWPA, må registrering skje snarest tre virkedager før auksjonen, og bankreferanse må oppgis.

II. BUDGIVNING
Ved registrering får man utlevert en nummerert spade som holdes opp under budgivning. Budene høynes med intervaller, fastsatt av GWPA, som står beskrevet nedenfor. Ved tilslag holdes den nummererte spaden oppe til auksjonarius har bekreftet at angjeldende nummer har fått tilslaget. Ved like bud avgjør auksjonarius hvilken budgiver som har fått tilslaget. Auksjonarius avgjør også om budgivningen skal gjenopptas dersom det er usikkerhet om siste bud. Budet er bindende for den som avgir det, når vedkommende har fått tilslag på budet.

III. FORHÅNDSBUD
En kjøper kan avgi ett eller flere forhåndsbud skriftlig. GWPAs kundetjeneste ivaretar da budgivningen på vegne av kjøperen, og byr på vanlig måte som fra salen. KT tilstreber å få kjøpt gjenstanden til lavest mulig pris, og hvis nødvendig til det beløp som er angitt i forhåndsbudet. Auksjonarius vil, når gjenstanden blir frembudt, gjøre oppmerksom på om det foreligger forhåndsbud. Dersom det foreligger flere forhåndsbud på samme objekt, vil budgivningen starte over det NEST høyeste av disse budene. Forhåndsbud behandles konfidensielt og må være GWPA ihende senest dagen før auksjonen. Ved to like bud på samme objekt prefereres det bud som ble innlevert først.

IV. TELEFONBUD
GWPAs KT kan også bistå kjøpere som ønsker å by pr. telefon. Ved telefonbud ringer KT opp budgiver og etablerer kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer ropes ut. Budgivning pr. telefon må være meddelt GWPA skriftlig senest dagen før auksjonen.

V. BUD UNDER MINSTEPRIS
Dersom minstepris ikke oppnås under auksjonen kan auksjonarius ta imot et lavere bud med forbehold om selgers godkjennelse. Dog forbeholder GWPA seg retten til å selge objektet til første budgiver som byr minstepris etter auksjonen. Således er bud med forbehold om selgers godkjennelse bindende, men gir ingen rettigheter for budgiver.