10410. pablo picasso, la dormeuse 1947

Fokus 1900 – Innlevering pågår

Fokus 1900 – Innlevering pågår


søndag 10. april 2016

Våre kunder har i de senere årene i stadig sterkere grad etterspurt det beste av norsk 1900-tallskunst, fra Harald Sohlberg og Nikolai Astrup gjennom hele århundret frem til nålevende kunstnere. Når kvaliteten er høy er interessen stor. Ett eksempel er Johs. Rian «Pike ved piano 1949» som ble frembudt på auksjon hos oss 21. november 2016 med vurdering kr. 200-300 000. Det ble solgt for kr. 470.000.

Som følge av den økte, brede interessen for det beste fra 1900-tallet, etablerte vi spesialauksjonen «Fokus 1900» våren 2015. Den første auksjonen ble en suksess med stor konkurranse, solide priser og uvanlig få usolgte objekter. Det samme var tilfellet våren 2016. Dette har sammenheng med at vi kun tar inn det vi vet det er kjøpere til, at vi prioriterer høy kvalitet, for det gjør kjøperne, og at vi setter vurderinger som er egnet til å skape konkurranse. Denne oppskriften vet vi virker.

Harald Sohlberg, Nikolai Astrup, Gustav Vigeland, Ludvig Karsten, Per Krohg, Thorvald Hellesen, Charlotte Wankel, Ragnhild Keyser, Ragnhild Kaarbø, Aage Storstein, Arne Kavli, Arne Ekeland, Rolf Nesch, Kai Fjell, Arnold Haukeland, Bendik Riis, Gunnar S. Gundersen, Jakob Weidemann, Inger Sitter, Jens Johannessen, Odd Nerdrum og Pablo Picasso er bare noen av svært mange interessante kunstnernavn fra 1900-tallets mange epoker. Hvis du vurderer å selge vil vi gjerne motta fotos på mail. Det er helt uforpliktende og vi vil gi en verdivurdering og en oppfatning om de aktuelle bildene kan egne seg på «Fokus 1900».

Vi forbereder neste «Fokus 1900» som finner sted 30. mai 2017. Tidlig innlevering gir best resultat.Innlevering pågår.

Ta kontakt med Hans Richard Elgheim på tlf. 920 42 306 eller send fotos til [email protected] hvis spesialauksjonen «Fokus 1900» virker interessant.

Foto: Pablo Picasso, La Dormeuse 1947
Bloch 435. Mourlot 81.
Solgt for 160.000,- den 23. november 2015.