Etterspurte kunstnere

Vi søker følgende 1800- og 1900-tallskunstnere til våre kommende auksjoner.

1800-talls kunstnere:

 • Askevold, Anders (1834-1900)
 • Backer, Harriet (1845-1932)
 • Balke, Peder (1804-1887)
 • Bennetter, Johan Jacob (1822-1904)
 • Bergslien, Knud (1827-1908)
 • Bergslien, Nils (1853-1928)
 • Bratland, Jacob (1859-1906)
 • Bøe, Frants (1820-1891)
 • Baade, Knud (1808-1879)
 • Cappelen, August (1827-1852)
 • Collett, Frederik (1839-1914)
 • Dahl, Hans (1849-1937)
 • Dahl, Johan Christian (1788-1857)
 • Dietrichson, Mathilde (1837-1921)
 • Eckersberg, Johan Fredrik (1822-1870)
 • Ender, Axel (1853-1920)
 • Fearnley, Thomas (1802-1842)
 • Flintoe, Johannes (1787-1870)
 • Frich, Joachim (1810-1858)
 • Grimelund, Johannes (1842-1917)
 • Gude, Hans Fredrik (1825-1903)
 • Hansteen, Aasta (1824-1908)
 • Hauge, Marie (1864-1931)
 • Hertervig, Lars (1830-1902)
 • Heyerdahl, Hans (1857-1913)
 • Holmboe, Thorolf (1866-1935)
 • Haaland, Lauritz (1855-1938)
 • Isaachsen, Olaf (1835-1893)
 • Jacobsen, August (1868-1955)
 • Jacobsen, Sophus (1833-1912)
 • Jorde, Lars (1865-1939)
 • Kielland, Kitty (1843-1914)
 • Kittelsen, Theodor (1857-1914)
 • Krohg, Christian (1852-1925)
 • Krohg, Oda (1860-1935)
 • Laureng, Theodor (1879-1929)
 • Lerche, Vincent Stoltenberg (1837-1892)
 • Løkke, Marie (1876-1948)
 • Munch, Edvard (1863-1944)
 • Munthe, Gerhard (1849-1929)
 • Müller, Morten (1828-1911)
 • Nielsen, Amaldus (1838-1932)
 • Normann, Adelsteen (1848-1818)
 • Nørregaard, Asta (1853-1933)
 • Peterssen, Eilif (1852-1928)
 • Rasmussen, Anton (1842-1914)
 • Reusch, Helga Marie Ring (1865-1944)
 • Sinding, Otto (1842-1909)
 • Singdahlsen, Andreas (1855-1947)
 • Skredsvig, Christian (1854-1924)
 • Sohlberg, Harald (1869-1935)
 • Sundt-Hansen, Carl (1841-1889)
 • Tannæs, Marie (1854-1939)
 • Thaulow, Frits (1847-1906)
 • Tidemand, Adolph (1814-1876)
 • Wentzel, Gustav (1859-1927)
 • Werenskiold, Erik (1855-1938)
 • Werenskiold, Sofie (1849-1926)
 • Wergeland, Oscar (1844-1910)
 • Ulfsten, Nikolai (1854-1885)

1900-talls kunstnere:

 • Astrup, Nikolai (1880-1928)
 • Aulie, Reidar (1904-1977)
 • Bergman, Anna-Eva (1909-1987)
 • Bjertnæs, Sverre Koren (1976-)
 • Bleken, Håkon (1929-)
 • Bolling, Svein (1948-)
 • Carlsen, Bjørn (1945-)
 • Christensen, Finn (1920-)
 • Dal, Harald (1902-1972)
 • Deberitz, Per (1880-1945)
 • Diriks, Edvard (1855-1930)
 • Durban, Arne (1912-1993)
 • Dørnberger, Karl (1864-1940)
 • Eikaas, Ludvig (1920-2010)
 • Ekeland, Arne (1908-1994)
 • Engebret, Bjarne (1905-1985)
 • Enger, Erling (1899-1990)
 • Erichsen, Thorvald (1868-1939)
 • Finne, Ferdinand (1910-1999)
 • Fjell, Kai (1907-1989)
 • Folkestad, Bernhard (1879-1933)
 • Gjesdal, Thoralf (1903-1963)
 • Gundersen, Gunnar S. (1921-1983)
 • Hagn, Alfred (1882-1958)
 • Heiberg, Jean (1884-1976)
 • Hellesen, Thorvald (1888-1937)
 • Heramb, Thore (1916-)
 • Hinna, Bernhard (1871-1951)
 • Holbø, Kristen (1869-1953)
 • Johannessen, Erik Harry (1902-1980)
 • Johannessen, Jens (1934-)
 • Johnsen, Kaare Espolin (1907-1994)
 • Jørgensen, Knut (1937-1991)
 • Karsten, Ludvig (1876-1926)
 • Kavli, Arne (1878-1970)
 • Kihle, Harald (1905-1997)
 • Kjær, Anders (1940-)
 • Kleiva, Per (1933-)
 • Krohg, Guy (1917-2002)
 • Krohg, Per (1889-1965)
 • Lorentzen, Ida (1951-)
 • Lund, Henrik (1879-1935)
 • Melgaard, Bjarne (1967-)
 • Munch, Edvard (1863-1944)
 • Nerdrum, Odd (1944-)
 • Nesch, Rolf (1893-1975)
 • Nesjar, Carl (1920-2015)
 • Ness, Bjarne (1902-1927)
 • Nilsen, Ulf (1950-)
 • Nordtvedt, Therese (1953-)
 • Nupen, Kjell (1955-)
 • Onsager, Søren (1878-1946)
 • Opdahl, Ørnulf (1944-)
 • Paus, Arne (1944-)
 • Picasso, Pablo (1881-1973)
 • Pushwagner, Hariton (1940-)
 • Ransve, Bjørn (1944-)
 • Revold, Axel (1887-1962)
 • Rian, Johannes (1891-1981)
 • Rickhard, Leonard (1945-)
 • Riis, Bendik (1911-1988)
 • Rom, Henrik (1887-1919)
 • Rose, Knut (1936-2002)
 • Rumohr, Knut (1916-2002)
 • Schultz, Alexander (1901-1981)
 • Sitter, Inger (1929-2015)
 • Sparre, Victor (1919-)
 • Storstein, Aage (1900-1983)
 • Strand, Svein (1934-)
 • Sørensen, Henrik (1882-1962)
 • Thygesen, Rudolph (1880-1953)
 • Torriset, Kjell (1950-)
 • Torsteinson, Torstein (1876-1966)
 • Tveter, Kåre (1922-2012)
 • Uthaug, Jørleif (1911-1990)
 • Vikhagen, Håvard (1952-)
 • Wankel, Charlotte (1888-1969)
 • Weidemann, Jakob (1923-2001)
 • Widerberg, Frans (1934-)
 • Wold, Roar (1926-2001)
 • Ythjall, Terje (1943-)