Hva er kunsten verdt?

Med 25 års erfaring og med en enestående nærhet til markedet, tilbyr vi markedets best kvalifiserte takseringskompetanse på moderne og eldre norsk kunst og finere antikviteter.

Det kan være flere formål for å ønske en verdifastsettelse for ett eller flere kunstverk.

1) MAN GÅR I TANKER OM Å SELGE:
Da kan man få en uforpliktende verdivurdering ved å sende oss fotos på mail.
Verdivurderingen er et anslag over hva man kan forvente å oppnå ved et salg. Slike verdivurderinger er normalt kostnadsfrie og kan kun benyttes i dialog med GWPA.
Dersom man går videre med henblikk på et salg settes en endelig verdivurdering, eller salgstakst, som ligger tilgrunn for en avtale om salg.

2) ARVETAKST
Man står foran et booppgjør og ønsker en taksering av billedkunst og andre verdigjenstander for å oppnå en rettferdig intern fordeling. Arvetakst utarbeides på oppdrag og oversendes som et formelt dokument.

3) FORSIKRINGSTAKST
Man ønsker å få en oversikt over verdiene av sin kunst f.eks. i forbindelse med innboforsikring, transport/flytting eller mottatt arv. Forsikringstakst utarbeides på oppdrag og oversendes som et formelt dokument.

Takseringshonorar avtales på forhånd.

Ta kontakt med Hans Richard Elgheim for en uforpliktende prat:

Tlf: 22 86 21 86
Mob: 920 42 306
e-post: [email protected]