Ekspertbesøk i hele Skandinavia

Vurderings- og rådgivningstjenester i kundens hjem eller på kundens hjemsted

Ekspertbesøk i hele Skandinavia

Vi har en omfattende reisevirksomhet over hele Skandinavia året rundt

En viktig del av GWPAs tjenestetilbud er å tilby vurderings- og rådgivningstjenester i kundens hjem eller på kundens hjemsted. Derfor har vi en omfattende reisevirksomhet over hele Skandinavia året rundt. Det kan dreie seg om vurderinger med henblikk på salg på våre hovedauksjoner, taksering av enkeltverk eller hele samlinger for forsikring eller i forbindelse med arveoppgjør, eller generell rådgivning.

Noen ekspertbesøk kunngjøres på forhånd (ref. listen under), andre avtales direkte.
Kontakt Hans Richard Elgheim på tlf. (0047) 920 42 306, eller send fotos til hansrichard.elgheim@gwpa.no.