Auksjon onsdag 5. juni 2024 kl 18:00
Weidemann, Jakob(1923-2001)
Mot lyset 1976

Olje på lerret
100x100
Signert og datert nede t.h.: Weidemann 76

Signert, datert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden av lerretet: "Mot lyset. 100 cm X 100 cm. Weidemann 76.".

Kommer for salg onsdag 5. juni 2024 kl 18:00