Auction Monday April 26 1999 at 18:00

Auksjon over Klassisk kunst

Catalog Results