Auction Monday June 15 1998 at 18:00

Auksjon over Moderne kunst

Catalog Results