Auction Monday November 17 1997 at 19:15

Auksjon over Moderne kunst

Catalog Results