Auction Friday November 19 2021 at 10:00

Arts on Paper + Paintings and Artecrafts

CatalogResults

Artist

Estimate

Storm
1
Blom, Kenneth(1967-)Storm
NOK 6,000
Unsold
Melgaard, Bjarne (1967-), Uten tittel 2017
2
Koren Bjertnæs, Sverre(1976-)Melgaard, Bjarne (1967-), Uten tittel 2017(2017)
NOK 30,000
Unsold
Lek
3
Widerberg, Nicolaus (Nico)(1960-)Lek
NOK 3,000–5,000
Arnesteinen, Antarktis
4
Sand, Vebjørn(1966-)Arnesteinen, Antarktis
NOK 5,000
Komposisjon 1992
5
Jenssen, Olav Christopher(1954-)Komposisjon 1992(1992)
NOK 5,000–7,000
Komposisjon 1994
6
Sitter, Inger(1929-2015)Komposisjon 1994(1994)
NOK 5,000
Uten tittel
7
Sitter, Inger(1929-2015)Uten tittel(Ca. 1975)
NOK 5,000–7,000
Komposisjon
8
Nupen, Kjell(1955-2014)Komposisjon
NOK 6,000–8,000
Komposisjon
9
Nupen, Kjell(1955-2014)Komposisjon
NOK 6,000–8,000
Komposisjon
10
Nupen, Kjell(1955-2014)Komposisjon
NOK 5,000–7,000
Logo
11
Nupen, Kjell(1955-2014)Logo
NOK 5,000–7,000
Horisont 1986
12
Nupen, Kjell(1955-2014)Horisont 1986(1986)
NOK 5,000
Surrounded Islands (Project for Biscayne Bay, Greater Miami, Florida) 1983
13
Christo Vladimirov, Javacheff(1935-2020)Surrounded Islands (Project for Biscayne Bay, Greater Miami, Florida) 1983(1983)
NOK 10,000–15,000
Vinterlys
14
Tveter, Kåre(1922-2012)Vinterlys
NOK 20,000–30,000
Hammer price
NOK 16,000
Kystlandskap 1984
15
Lerin, Lars(1954-)Kystlandskap 1984(1984)
NOK 50,000–70,000
Hammer price
NOK 53,000
Istid 1975
16
Kjær, Anders(1940-)Istid 1975(1975)
NOK 4,000–6,000
Njål
17
Torriset, Kjell(1950-)Njål
NOK 6,000–8,000
Unsold
Hode 1972
18
Ransve, Bjørn(1944-)Hode 1972(1972)
NOK 2,000–3,000
Avholdsfolket planlegger en aksjon 1980
19
Kristiansen, Morten M(1948-)Avholdsfolket planlegger en aksjon 1980(1980)
NOK 1,500
Knekten 1980
20
Baker, Jan(1939-)Knekten 1980(1980)
NOK 4,000–6,000
Flyktende mann
21
Widerberg, Frans(1934-2017)Flyktende mann(1973)
NOK 7,000–9,000
Beherskeren II
22
Widerberg, Frans(1934-2017)Beherskeren II(1978)
NOK 7,000–9,000
Rytter, vinget
23
Widerberg, Frans(1934-2017)Rytter, vinget(1981)
NOK 10,000–12,000
Hammer price
NOK 12,600
Svever i mot
24
Widerberg, Frans(1934-2017)Svever i mot(1981)
NOK 8,000–10,000
Hammer price
NOK 10,500
Vinget og rytter
25
Widerberg, Frans(1934-2017)Vinget og rytter(1983/84)
NOK 7,000–9,000
Hamskiftet
26
Widerberg, Frans(1934-2017)Hamskiftet(1977)
NOK 4,000–6,000
Trussel
27
Johannessen, Jens(1934-)Trussel(1986)
NOK 3,000–5,000
Fugl 1970
28
Aas, Nils(1933-2004)Fugl 1970(1970)
NOK 4,000–6,000
Første frostnatt 2005
29
Kleiva, Per(1933-2017)Første frostnatt 2005(2005)
NOK 6,000–8,000
Hammer price
NOK 10,500
Ein farleg leik 2005
30
Kleiva, Per(1933-2017)Ein farleg leik 2005(2005)
NOK 6,000–8,000
Hammer price
NOK 13,000
Lang avskjed 1985
31
Kleiva, Per(1933-2017)Lang avskjed 1985(1985)
NOK 6,000–8,000
EIt skillingstrykk om havet, döden og kjærleiken 1981
32
Kleiva, Per(1933-2017)EIt skillingstrykk om havet, döden og kjærleiken 1981(1981)
NOK 8,000–10,000
Eit skillingstrykk om havet, döden og kjærleiken 1981
33
Kleiva, Per(1933-2017)Eit skillingstrykk om havet, döden og kjærleiken 1981(1981)
NOK 8,000–10,000
Etterpå er det for seint 1980
34
Kleiva, Per(1933-2017)Etterpå er det for seint 1980
NOK 8,000–10,000
Hammer price
NOK 15,500
Den raude folen 1974
35
Kleiva, Per(1933-2017)Den raude folen 1974(1974)
NOK 6,000–8,000
Hammer price
NOK 12,000
Ein vakker dag skal du sjå 1973
36
Kleiva, Per(1933-2017)Ein vakker dag skal du sjå 1973(1973)
NOK 8,000–10,000
Amerikanske sommarfuglar 1971
37
Kleiva, Per(1933-2017)Amerikanske sommarfuglar 1971(1971)
NOK 60,000–80,000
Hammer price
NOK 112,000
Stigende og fallende 1970
38
Kleiva, Per(1933-2017)Stigende og fallende 1970(1970)
NOK 10,000–15,000
Hammer price
NOK 10,000
Helsing til Ho Chi Mihn 1969
39
Kleiva, Per(1933-2017)Helsing til Ho Chi Mihn 1969(1969)
NOK 10,000–15,000
Hammer price
NOK 25,500
Byen i mennesket 1968
40
Kleiva, Per(1933-2017)Byen i mennesket 1968(1968)
NOK 10,000–15,000
Like før 1966
41
Kleiva, Per(1933-2017)Like før 1966(1966)
NOK 5,000–7,000
Komposisjon 1963
42
Kleiva, Per(1933-2017)Komposisjon 1963(1963)
NOK 5,000–7,000
Hjelpestikker 1971
43
Lind, Victor(1940-)Hjelpestikker 1971(1971)
NOK 12,000–15,000
Unsold
Foto 1971
44
Lind, Victor(1940-)Foto 1971(1971)
NOK 12,000–15,000
Hammer price
NOK 11,000
Sort sol
45
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Sort sol
NOK 80,000–100,000
Hammer price
NOK 92,000
Komposisjon
46
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Komposisjon
NOK 20,000
Hammer price
NOK 15,000
Komposisjon
47
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Komposisjon
NOK 12,000–15,000
Komposisjon
48
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Komposisjon
NOK 10,000–12,000
Komposisjon
49
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Komposisjon
NOK 15,000–20,000
Unsold
Komposisjon
50
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Komposisjon
NOK 15,000–20,000
Unsold
Komposisjon
51
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Komposisjon
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 12,000
Komposisjon
52
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Komposisjon
NOK 6,000–8,000
Komposisjon (Splitt)
53
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Komposisjon (Splitt)
NOK 8,000–10,000
Komposisjon
54
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Komposisjon
NOK 8,000–10,000
Komposisjon 1968
55
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Komposisjon 1968(1968)
NOK 8,000–10,000
Hammer price
NOK 13,500
Komposisjon 1967
56
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)Komposisjon 1967(1967)
NOK 6,000–8,000
Komposisjon
57
Wold, Roar(1926-2001)Komposisjon
NOK 12,000–15,000
Unsold
Komposisjon
58
Tiller, Lars(1924-1994)Komposisjon
NOK 5,000–7,000
Komposisjon
59
Isern, Ramón(1914-1989)Komposisjon
NOK 3,000–4,000
Unsold
Komposisjon
60
Isern, Ramón(1914-1989)Komposisjon
NOK 3,000–5,000
Unsold
Komposisjon 1979
61
Tandberg, Odd(1924-2017)Komposisjon 1979(1979)
NOK 3,000–5,000
Komposisjon 1961
62
Tandberg, Odd(1924-2017)Komposisjon 1961(1961)
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 14,000
Komposisjon
63
Tandberg, Odd(1924-2017)Komposisjon
NOK 12,000–15,000
Komposisjon 1954
64
Tandberg, Odd(1924-2017)Komposisjon 1954(1954)
NOK 15,000
Hammer price
NOK 18,500
Komposisjon
65
Vasarely, Victor(1908-1997)Komposisjon
NOK 6,000–8,000
Komposisjon
66
Vasarely, Victor(1908-1997)Komposisjon
NOK 5,000–7,000
Komposisjon
67
Vasarely, Victor(1908-1997)Komposisjon
NOK 5,000–7,000
Komposisjon
68
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Komposisjon
NOK 3,000–5,000
Komposisjon med citron
69
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Komposisjon med citron
NOK 5,000–7,000
Komposisjon
70
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Komposisjon
NOK 6,000–8,000
Selvportrett
71
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Selvportrett
NOK 4,000–6,000
Gunnar S. Gundersen
72
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Gunnar S. Gundersen
NOK 5,000–7,000
Kenneth Sivertsen
73
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Kenneth Sivertsen
NOK 3,000–5,000
Henrik Ibsen
74
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Henrik Ibsen
NOK 4,000–6,000
Sonja Henie, Skogsmaleren Kåre Tveter og Utflyttet Jølstring
75
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Sonja Henie, Skogsmaleren Kåre Tveter og Utflyttet Jølstring
NOK 2,000–3,000
Unsold
Oboisten Brynjar Hoff, Ulf Lundell og Bisp Niklas
76
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Oboisten Brynjar Hoff, Ulf Lundell og Bisp Niklas
NOK 2,000
Unsold
Utflyttet Jølstring
77
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Utflyttet Jølstring
NOK 1,500–2,000
Unsold
Skogsmaleren, Kåre Tveter
78
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Skogsmaleren, Kåre Tveter
NOK 2,000
Unsold
Ulf Lundell
79
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Ulf Lundell
NOK 3,000–5,000
Unsold
Tjønstaulen
80
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Tjønstaulen
NOK 2,000–3,000
Sunnfjordingen på vei hjem til jul
81
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Sunnfjordingen på vei hjem til jul
NOK 3,000–5,000
Skog i Hallingdal
82
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Skog i Hallingdal(1957)
NOK 3,000–4,000
Bogstad Gangaren
83
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Bogstad Gangaren
NOK 3,000–5,000
Uroa ikkje føraren
84
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Uroa ikkje føraren
NOK 4,000–6,000
Fotballen er rund
85
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Fotballen er rund
NOK 3,000–4,000
Peer Gynt
86
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Peer Gynt
NOK 2,000–3,000
Bisp Niklas
87
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Bisp Niklas(1991)
NOK 3,000–5,000
Unsold
Likdansen (fritt etter Astrup)
88
Eikaas, Ludvig(1920-2010)Likdansen (fritt etter Astrup)
NOK 2,000–3,000
Kvinner i haven
89
Slettemark, Kjartan(1932-2008)Kvinner i haven
NOK 6,000–8,000
Komposisjon
90
Weidemann, Jakob(1923-2001)Komposisjon
NOK 10,000–15,000
Komposisjon
91
Weidemann, Jakob(1923-2001)Komposisjon
NOK 5,000–7,000
Endelig fred 1945
92
Weidemann, Jakob(1923-2001)Endelig fred 1945(1945)
NOK 7,000–9,000
Adam og Eva 1986
93
Fjell, Kai(1907-1989)Adam og Eva 1986(1986)
NOK 8,000–10,000
Kvinne og ørn 1979
94
Fjell, Kai(1907-1989)Kvinne og ørn 1979(1979)
NOK 4,000–6,000
Kvinnen og døden 1974
95
Fjell, Kai(1907-1989)Kvinnen og døden 1974(1974)
NOK 30,000–40,000
Hammer price
NOK 13,000
Kvinne med hatt 1969
96
Fjell, Kai(1907-1989)Kvinne med hatt 1969(1969)
NOK 30,000–40,000
Hammer price
NOK 52,000
Døtrene
97
Fjell, Kai(1907-1989)Døtrene(1972)
NOK 6,000–8,000
Tre generasjoner
98
Fjell, Kai(1907-1989)Tre generasjoner(1982)
NOK 6,000–8,000
Selvportrett 1981
99
Janssen, Horst(1929-1995)Selvportrett 1981(1981)
NOK 4,000–6,000
Akt
100
Vinjum, Johannes(1930-1991)Akt
NOK 3,000–4,000
Kvinneakt
101
Mosebekk, Olav(1910-2001)Kvinneakt
NOK 5,000
Granen 1977
102
Schultz, Alexander(1901-1981)Granen 1977(1977)
NOK 3,000–5,000
Unsold
Komposisjon med figurer 1975
103
Jørgensen, Knut(1937-1991)Komposisjon med figurer 1975(1975)
NOK 3,000–5,000
Figurkomposisjon
104
Moore, Henry(1898-1986)Figurkomposisjon
NOK 10,000–15,000
Unsold
GB 33-1968 Uranus
105
Bergman, Anna-Eva(1909-1987)GB 33-1968 Uranus(1968)
NOK 10,000–12,000
Hammer price
NOK 20,500
GB 35-1968 Mer
106
Bergman, Anna-Eva(1909-1987)GB 35-1968 Mer(1968)
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 12,000
GB46-1974 L'eau
107
Bergman, Anna-Eva(1909-1987)GB46-1974 L'eau(1974)
NOK 8,000–10,000
Hammer price
NOK 11,200
GB43-1974 L'Or de vivre
108
Bergman, Anna-Eva(1909-1987)GB43-1974 L'Or de vivre(1974)
NOK 8,000–10,000
GB43 b-1974 L'Or de vivre
109
Bergman, Anna-Eva(1909-1987)GB43 b-1974 L'Or de vivre
NOK 8,000–10,000
GB52-1974 L'Amour
110
Bergman, Anna-Eva(1909-1987)GB52-1974 L'Amour(1974)
NOK 8,000–10,000
Hammer price
NOK 17,500
Hefte/plakat for maleriutstilling i Paris 1958
111
Bergman, Anna-Eva(1909-1987)Hefte/plakat for maleriutstilling i Paris 1958
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 12,000
Sommerkveld
112
Savio, John(1902-1938)Sommerkveld
NOK 8,000–10,000
Hammer price
NOK 10,000
Hvalp og reinokse
113
Savio, John(1902-1938)Hvalp og reinokse
NOK 10,000–15,000
Hammer price
NOK 11,000
Lassokaster
114
Savio, John(1902-1938)Lassokaster
NOK 10,000–12,000
Hammer price
NOK 32,500
Lasso (Suopan)
115
Savio, John(1902-1938)Lasso (Suopan)
NOK 20,000–25,000
Hammer price
NOK 20,000
Lasso
116
Savio, John(1902-1938)Lasso
NOK 20,000
Hammer price
NOK 18,000
Sjalusi
117
Savio, John(1902-1938)Sjalusi
NOK 10,000
Hammer price
NOK 24,500
Cellospiller
118
Rian, Johs.(1891-1981)Cellospiller
NOK 10,000–12,000
Trekkspiller 1947
119
Rian, Johs.(1891-1981)Trekkspiller 1947(1947)
NOK 12,000–15,000
Hammer price
NOK 31,500
Folk og røvere i Kardemomme by
120
Egner, Thorbjørn(1912-1990)Folk og røvere i Kardemomme by
NOK 30,000–40,000
Hammer price
NOK 35,000
Komposisjon
121
Ernst, Max(1891-1976)Komposisjon
NOK 7,000–9,000
Omfavnelsen
122
Picasso, Pablo(1881-1973)Omfavnelsen
NOK 40,000–60,000
Hammer price
NOK 48,000
Aquatint 20 juillet 1968 II
123
Picasso, Pablo(1881-1973)Aquatint 20 juillet 1968 II(1968)
NOK 20,000–30,000
Unsold
Kvinnehode 1957
124
Picasso, Pablo(1881-1973)Kvinnehode 1957(1957)
NOK 40,000–60,000
Hammer price
NOK 37,000
The Studio 1954
125
Picasso, Pablo(1881-1973)The Studio 1954(1954)
NOK 40,000–60,000
Hammer price
NOK 40,000
Vallauris 1951 Exposition
126
Picasso, Pablo(1881-1973)Vallauris 1951 Exposition(1951)
NOK 30,000
Hammer price
NOK 15,000
Head of a Man
127
Munch, Edvard(1863-1944)Head of a Man(1906)

Intaglio print printed in black on heavy cream paper
Sheet: 255x185 mm Image: 115x85 mm
Unsigned

NOK 10,000–15,000
Head of a Man
128
Munch, Edvard(1863-1944)Head of a Man

Intaglio print printed in black on medium heavy cream paper
Sheet: 230x180 mm Image: 115x82 mm
Unsigned

NOK 10,000–15,000
Stillheten II 1931
129
Sohlberg, Harald(1869-1935)Stillheten II 1931(1931)
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 17,000
Fra Akershusvollen, aften
130
Sohlberg, Harald(1869-1935)Fra Akershusvollen, aften
NOK 20,000–30,000
Unsold
Vinternatt i Rondane 1917
131
Sohlberg, Harald(1869-1935)Vinternatt i Rondane 1917(1917)
NOK 200,000–250,000
Hammer price
NOK 366,000
Figurer
132
Pascin, Julius(1885-1930)Figurer
NOK 1,500–2,000
Fra Ulvin 1923
133
Munthe, Gerhard(1849-1929)Fra Ulvin 1923(1923)
NOK 5,000–7,000
Trollkjerring og tre prinsesser
134
Werenskiold, Erik(1855-1938)Trollkjerring og tre prinsesser
NOK 4,000–6,000
Studiehode, Ask 1879
135
Skredsvig, Christian(1854-1924)Studiehode, Ask 1879(1879)
NOK 2,000–3,000
Marias måned
136
Thaulow, Frits(1847-1906)Marias måned
NOK 7,000–9,000
Holmboe, Thorolf (1866-1935 ) Fjordparti/Fra Lofoten
137
Boll, Reinholdt(1825-1897)Holmboe, Thorolf (1866-1935 ) Fjordparti/Fra Lofoten
NOK 3,000
Seilbåt i måneskinn Verso: Fiskere/Grantre
138
Baade, Knud(1808-1879)Seilbåt i måneskinn Verso: Fiskere/Grantre
NOK 3,000
Arbo, Peter Nicolai (1831-1892), Dahl, Siegwald (1827-1902) og ang. Munthe, Gerhard (1849-1929) Dame med blondekrave, Kavalleri 1882, Esel og Dame med parasoll
139
Stoltenberg, Matthias(1799-1871)Arbo, Peter Nicolai (1831-1892), Dahl, Siegwald (1827-1902) og ang. Munthe, Gerhard (1849-1929) Dame med blondekrave, Kavalleri 1882, Esel og Dame med parasoll
NOK 3,000
Spaserende dame, München 1885/Ukjent kunstner: Tre putti
140
Bratland, Jacob(1859-1906)Spaserende dame, München 1885/Ukjent kunstner: Tre putti
NOK 3,000
Spinnende kvinne, Roma
141
Donner von Richter, Otto(1828-1911)Spinnende kvinne, Roma
NOK 15,000–20,000
Unsold
Vinterlandskap med folkeliv 1877
142
Ulfsten, Nikolai(1854-1885)Vinterlandskap med folkeliv 1877(1877)
NOK 6,000–8,000
Kystlandskap med folkeliv 1880
143
Borgen, Fredrik(1852-1907)Kystlandskap med folkeliv 1880(1880)
NOK 4,000–6,000
Vinterlandskap med folkeliv 1880
144
Sørensen, Jørgen(1861-1894)Vinterlandskap med folkeliv 1880(1880)
NOK 20,000–30,000
Hammer price
NOK 10,000
Havneparti
145
Barnoin, Henri Alphonse(1882-1940)Havneparti
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 12,000
Fjordlandskap
146
Rasmussen, Anton(1842-1914)Fjordlandskap
NOK 20,000–30,000
Hammer price
NOK 18,000
Lensende skute 1900
147
Haaland, Lauritz(1855-1938)Lensende skute 1900
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 12,000
Losskøyten Larvik No 8
148
Schøyen, Erik(1871-1957)Losskøyten Larvik No 8
NOK 3,000–5,000
Fra Jæren
149
Kielland, Kitty(1843-1914)Fra Jæren
NOK 20,000
Hammer price
NOK 13,000
Robåt trukket opp på land
150
Ulving, Even(1863-1952)Robåt trukket opp på land
NOK 8,000–10,000
Unsold
Fra Gaupholmen
151
Krohg, Christian(1852-1925)Fra Gaupholmen
NOK 12,000–15,000
Hammer price
NOK 10,500
Badebaljen
152
Elevarbeid Krohg, Christian (1852-1925)Badebaljen
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 12,000
Brekkestø: Fra Sørlandet og Brygger og båter
153
Krohg, Oda(1860-1935)Brekkestø: Fra Sørlandet og Brygger og båter
NOK 8,000–10,000
Hammer price
NOK 11,000
Barneakt
154
Scheel, Signe(1860-1942)Barneakt
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 16,500
Ved speilet 1923
155
Onsager, Søren(1878-1946)Ved speilet 1923(1923)
NOK 20,000–30,000
Unsold
Atelierinteriør med modell 1936
156
Onsager, Søren(1878-1946)Atelierinteriør med modell 1936(1936)
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 12,000
Ola Slettom 1935
157
Sørensen, Henrik(1882-1962)Ola Slettom 1935(1935)
NOK 10,000–15,000
Ballblom
158
Lie-Gjemre, Johan(1900-1991)Ballblom
NOK 4,000–6,000
Kvinneakt
159
Deberitz, Per(1880-1945)Kvinneakt
NOK 20,000–30,000
Hammer price
NOK 18,000
Fra Rønnes, Grimstad 1933
160
Deberitz, Per(1880-1945)Fra Rønnes, Grimstad 1933(1933)
NOK 6,000–8,000
Utekafé
161
Kavli, Arne(1878-1970)Utekafé
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 40,500
Saksen 1921
162
Krohg, Per(1889-1965)Saksen 1921(1921)
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 15,000
Dachser
163
Krohg, Per(1889-1965)Dachser
NOK 20,000–30,000
Hammer price
NOK 17,500
Barn bærer ved til bålet 1934
164
Krohg, Per(1889-1965)Barn bærer ved til bålet 1934(1934)
NOK 10,000–15,000
Barneportrett
165
Sitje, Joronn(1897-1982)Barneportrett
NOK 6,000–8,000
Kenyansk kvinne
166
Sitje, Joronn(1897-1982)Kenyansk kvinne
NOK 5,000–7,000
Unsold
Landskap med trær 1934
167
Thygesen, Rudolph(1880-1953)Landskap med trær 1934(1934)
NOK 5,000–7,000
Landskap med trær
168
Thygesen, Rudolph(1880-1953)Landskap med trær(194?)
NOK 3,000–5,000
Seilbåter
169
Riis, Bendik(1911-1988)Seilbåter
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 33,500
Fra Malmøya 1954 1955
170
Riis, Bendik(1911-1988)Fra Malmøya 1954 1955(1954 1955)
NOK 8,000–10,000
Kystlandskap
171
Riis, Bendik(1911-1988)Kystlandskap
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 20,500
Landskap
172
Riis, Bendik(1911-1988)Landskap
NOK 8,000–10,000
Landskap
173
Riis, Bendik(1911-1988)Landskap
NOK 8,000–10,000
Hammer price
NOK 30,500
Høstlandskap 1968
174
Riis, Bendik(1911-1988)Høstlandskap 1968(1968)
NOK 30,000
Hammer price
NOK 43,500
Sjøfugler
175
Riis, Bendik(1911-1988)Sjøfugler
NOK 30,000
Hammer price
NOK 18,000
Vårløsning 1964
176
Enger, Erling(1899-1990)Vårløsning 1964(1964)
NOK 5,000–7,000
Vinterlandskap 1980
177
Schultz, Alexander(1901-1981)Vinterlandskap 1980(1980)
NOK 10,000–15,000
Blomstrende frukttre
178
Weidemann, Jakob(1923-2001)Blomstrende frukttre
NOK 12,000–15,000
Unsold
Sydlandsk landskap 1963
179
Weidemann, Jakob(1923-2001)Sydlandsk landskap 1963(1963)
NOK 20,000–30,000
Unsold
Klovnen 1947
180
Johannessen, Erik Harry(1902-1980)Klovnen 1947(1947)
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 16,500
Fra Nydalen i mars 1967
181
Aulie, Reidar(1904-1977)Fra Nydalen i mars 1967(1967)
NOK 20,000–30,000
Unsold
Badere
182
Vinjum, Johannes(1930-1991)Badere
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 12,000
Kvinner og menn med luttspiller 1972
183
Rittun, Thorstein(1929-2018)Kvinner og menn med luttspiller 1972(1972)
NOK 20,000–30,000
Hammer price
NOK 18,000
Komposisjon 1975
184
Strømme, Olav(1909-1978)Komposisjon 1975(1975)
NOK 8,000–10,000
Regnskur 1979
185
Heramb, Thore(1916-2014)Regnskur 1979(1979)
NOK 8,000–10,000
Angstnatt ved poetens hus
186
Tveter, Kåre(1922-2012)Angstnatt ved poetens hus
NOK 20,000–30,000
Hammer price
NOK 31,000
Elementer 2003
187
Sture, David(1950-2020)Elementer 2003
NOK 10,000–15,000
Unsold
Gratie
188
Lisztes, István(1942-)Gratie
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 12,000
Heptakord
189
Eng, Turid(1937-)Heptakord(1977)
NOK 10,000–15,000
Hammer price
NOK 10,000
Rolf Stranger 1980
190
Haukeland, Arnold(1920-1983)Rolf Stranger 1980(1980)
NOK 15,000–20,000
Leda og svanen
191
Ung, Per(1933-2013)Leda og svanen
NOK 20,000–30,000
Hammer price
NOK 12,000
Omfavnelse
192
Seland, Alfred(1903-1960)Omfavnelse
NOK 10,000–15,000
Unsold
Knelende barn med hendende på hodet
193
Durban, Arne(1912-1993)Knelende barn med hendende på hodet
NOK 10,000
Unsold
Liten gutt
194
Durban, Arne(1912-1993)Liten gutt
NOK 8,000–10,000
Kanne 1701
195
SølvKanne 1701(1701)
NOK 150,000–200,000
Hammer price
NOK 330,000
Krus 1878
196
Krus 1878(1878)
NOK 6,000–8,000
Beger på stett
197
Beger på stett
NOK 4,000
Unsold
Skål på tre kuleføtter 1878
198
Skål på tre kuleføtter 1878(1878)
NOK 4,000
Unsold
Ovalt fat
199
Ovalt fat
NOK 10,000
18 stk. Dekketallerkner og fat
200
18 stk. Dekketallerkner og fat(1950)
NOK 100,000–120,000
Hammer price
NOK 125,000
Saltkar med skjeer, 4 stk.
201
Saltkar med skjeer, 4 stk.
NOK 12,000
Unsold
Kaffekanne
202
SølvKaffekanne(1916)
NOK 8,000–10,000
Kaffesett i tre deler
203
Kaffesett i tre deler
NOK 3,000–5,000
Unsold
Sukkerdrysser, 1 par
204
SølvSukkerdrysser, 1 par
NOK 6,000–8,000
Jardinière
205
Jardinière
NOK 3,000
Unsold
Kandelabre 1 par
206
Kandelabre 1 par
NOK 15,000–20,000
Hammer price
NOK 13,500
Bestikk til 18 personer
207
Bestikk til 18 personer
NOK 60,000–70,000
Hammer price
NOK 92,000
Dansende ynglinger - Sverddansen
208
Sverre, Pettersen(1884-1959)Dansende ynglinger - Sverddansen(1934)
NOK 8,000–10,000
Stettfat, karafler, asjetter
209
Stettfat, karafler, asjetter
NOK 3,000–5,000
Glass-servise
210
Glass-servise
NOK 12,000–15,000
Hammer price
NOK 14,500
Glass-servise
211
Glass-servise
NOK 12,000–15,000
Servise, saksisk blomst
212
Servise, saksisk blomst
NOK 20,000
Hammer price
NOK 18,000
Tallerkner 12 stk.
213
Tallerkner 12 stk.
NOK 36,000
Unsold
Tallerkner 16 stk.
214
Tallerkner 16 stk.
NOK 48,000
Unsold
Tallerkner 13 stk.
215
Tallerkner 13 stk.
NOK 39,000
Unsold
Tallerkner 4 stk.
216
Tallerkner 4 stk.
NOK 10,000
Unsold
Tallerkner 2 stk. Noe ulike
217
Tallerkner 2 stk. Noe ulike
NOK 4,000–6,000
Unsold
Tallerkner 2 stk.
218
Tallerkner 2 stk.
NOK 4,000–6,000
Unsold
Tallerkner 2 stk.
219
Tallerkner 2 stk.
NOK 6,000
Unsold
Tallerkner 2 stk.
220
Tallerkner 2 stk.
NOK 6,000
Tallerken
221
Tallerken
NOK 3,000
Unsold
Tallerkner 2 stk.
222
Tallerkner 2 stk.
NOK 8,000
Unsold
Små tallerkner 10+2 stk.
223
Små tallerkner 10+2 stk.
NOK 17,500
Hammer price
NOK 17,500
Terrin med lokk
224
Terrin med lokk
NOK 25,000–30,000
Unsold
Terriner med lokk 1 par
225
Terriner med lokk 1 par
NOK 35,000–40,000
Unsold
Fat
226
Fat
NOK 6,000–8,000
Unsold
Fat
227
Fat
NOK 3,000–4,000
Unsold
Fat
228
Fat
NOK 6,000–8,000
Unsold
Lite fat
229
Lite fat
NOK 3,000
Unsold
Fat
230
Fat
NOK 10,000–15,000
Unsold
Duk og servietter
231
Duk og servietter
NOK 6,000–8,000
Duk og servietter
232
Duk og servietter
NOK 4,000–6,000
Teppe
233
Teppe(1950-60)
NOK 20,000–30,000
Hammer price
NOK 11,000
Frokostbord
234
Frokostbord
NOK 30,000–40,000
Unsold
Skrivebord
235
Skrivebord
NOK 40,000–60,000
Hammer price
NOK 20,000
Sofabord
236
Sofabord
NOK 10,000–15,000
Unsold
Halvmåneformet bord
237
Halvmåneformet bord
NOK 8,000–10,000
Hammer price
NOK 10,500
Stoler, 1 par
238
Stoler, 1 par
NOK 6,000–8,000
Unsold
To stoler, 1 par
239
To stoler, 1 par
NOK 10,000–12,000
Unsold
Kommode
240
Kommode
NOK 20,000–30,000
Unsold
Speil
241
Speil
NOK 18,000–20,000
Unsold
Prismelysekrone
242
Prismelysekrone
NOK 110,000–130,000
Unsold
Prismelysekrone
243
Prismelysekrone
NOK 60,000–80,000
Unsold
Gulvur
244
Gulvur
NOK 10,000–15,000
Unsold
Gulvur med åttedagers verk
245
Gulvur med åttedagers verk(Ca 1920)
NOK 10,000–15,000
Unsold
Kaminur
246
Kaminur (1820)
NOK 20,000–30,000
Unsold

Receive news, updates and invitations on email

Be the first to receive news about auctions and sales, get notified when catalogues are available and get invitations to viewings and exhibitions.

Subscribe now