Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Juleauksjon

Auction Thursday December 14 2006 at 17:00

Catalogue with Hammer Prices

{lot.title}
Holmboe, Thorolf(1866-1935)Vinterlandskap 1918
NOK 60,000–80,000
Unsold
{lot.title}
1
Askevold, Anders(1834-1900)Studie av landskap med bro 1856
NOK 5,000–7,000
Unsold
{lot.title}
2
Baker, Jan(1939-)Rådsmenn 1977
NOK 4,000–6,000
Unsold
{lot.title}
3
Bergman, Anna-Eva(1909-1987)Mørk sol
NOK 3,000
{lot.title}
4
Breivik, Anne(1932-)I det grønne - II
NOK 1,500–2,000
{lot.title}
5
Carlsen, Bjørn(1945-)Hode og sol
NOK 20,000–30,000
Unsold
{lot.title}
6
Christensen, Finn(1920-2009)Komposisjon
NOK 1,500–2,000
Unsold
{lot.title}
7
Ekeland, Arne(1908-1994)Figurer og maskindeler
NOK 4,000–6,000
{lot.title}
8
Ekeland, Arne(1908-1994)Skogslandskap
NOK 10,000
Unsold
{lot.title}
9
Ekeland, Arne(1908-1994)Komposisjon
NOK 8,000–10,000
Unsold
{lot.title}
10
Ekeland, Arne(1908-1994)Vandrende familie med kjerre
NOK 10,000
{lot.title}
11
Ekeland, Arne(1908-1994)Ave Maria
NOK 10,000
{lot.title}
12
Ekeland, Arne(1908-1994)Komposisjon med figurer
NOK 15,000–20,000
{lot.title}
13
Fjell, Kai(1907-1989)Mor og barn
NOK 15,000–20,000
Hammer price NOK 16,000
{lot.title}
14
Fjell, Kai(1907-1989)Mor og datter
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 34,000
{lot.title}
15
Fjell, Kai(1907-1989)Bruden
NOK 30,000–40,000
Hammer price NOK 52,000
{lot.title}
16
Fjell, Kai(1907-1989)Mor og sønn
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 19,500
{lot.title}
17
Fjell, Kai(1907-1989)Sjalusi 1982
NOK 15,000–20,000
Hammer price NOK 19,000
{lot.title}
18
Fjell, Kai(1907-1989)Høst
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 25,000
{lot.title}
19
Fjell, Kai(1907-1989)Vår
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 27,000
{lot.title}
20
Fjell, Kai(1907-1989)Den blå krukke
NOK 30,000–40,000
Hammer price NOK 76,000
{lot.title}
21
Fjell, Kai(1907-1989)Pike med katt
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 35,000
{lot.title}
22
Fjell, Kai(1907-1989)Ventende kvinner
NOK 15,000–20,000
Hammer price NOK 21,000
{lot.title}
23
Fjell, Kai(1907-1989)Liggende akt 1983
NOK 15,000–20,000
Hammer price NOK 14,000
{lot.title}
24
Groth, Jan(1938-2022)Komposisjon
NOK 10,000–15,000
Hammer price NOK 10,000
{lot.title}
25
Hagen, Else(1914-2010)Figurkomposisjon
NOK 2,000–3,000
Unsold
{lot.title}
26
Hagen, Else(1914-2010)Alt betyr noe annet
NOK 2,000
{lot.title}
27
Johannessen, Jens(1934-)Landskap 1973
NOK 6,000–8,000
Unsold
{lot.title}
28
Johannessen, Jens(1934-)Farvel til et loppemarked 1975
NOK 3,000–5,000
{lot.title}
29
Johnson, Kaare Espolin(1907-1994)Alene (Fra Finnmark)
NOK 8,000–10,000
Unsold
{lot.title}
30
Jorn, Asger(1914-1973)Komposisjon 1969
NOK 5,000
{lot.title}
31
Jorn, Asger(1914-1973)Komposisjon 1969
NOK 5,000
{lot.title}
32
Jorn, Asger(1914-1973)Komposisjon 1969
NOK 5,000
{lot.title}
33
Kihle, Harald(1905-1997)Hesteleik 1972
NOK 8,000–10,000
Hammer price NOK 10,500
{lot.title}
34
Kihle, Harald(1905-1997)Guro på støylen
NOK 10,000–12,000
Hammer price NOK 17,500
{lot.title}
35
Kihle, Harald(1905-1997)Høylasset
NOK 8,000–10,000
Hammer price NOK 12,000
{lot.title}
36
Kihle, Harald(1905-1997)Guro rir til kyrkje 1974
NOK 5,000–7,000
{lot.title}
37
Krauskopf, Bruno(1892-1960)Kystlandskap med hus og småbåter i havn
NOK 3,000–5,000
{lot.title}
38
Lund, Henrik(1879-1935)Mappe med portretter av kjente personer
NOK 10,000–15,000
{lot.title}
39
Manet, Edouard(1832-1883)Portrett av Charles Baudelaire, i profil med hatt
NOK 2,000–3,000
{lot.title}
40
Motzfeldt, Benny(1909-1995)Jakten 1987
NOK 6,000–8,000
{lot.title}
41
Normann, Adelsteen(1848-1918)Fra Berlin
NOK 30,000
Hammer price NOK 38,000
{lot.title}
42
Pahr-Iversen, Kjell(1937-)Komposisjon 1985
NOK 2,000–3,000
{lot.title}
43
Pasmore, Victor(1908-1998)Komposisjon 1965
NOK 6,000–8,000
{lot.title}
44
Rian, Johs.(1891-1981)Oppstilling med blomster i vinduskarm 1944
NOK 1,500–2,000
{lot.title}
45
Rom, Per(1903-1985)Komposisjon
NOK 4,000–6,000
Unsold
{lot.title}
46
Sand, Vebjørn(1966-)Grafikk-mappen Ad fontes
NOK 15,000–20,000
Hammer price NOK 10,000
{lot.title}
47
Savio, John(1902-1938)Alene
NOK 8,000–10,000
{lot.title}
48
Savio, John(1902-1938)Enslig furu
NOK 6,000–8,000
{lot.title}
49
Savio, John(1902-1938)April
NOK 12,000–15,000
Hammer price NOK 13,500
{lot.title}
50
Savio, John(1902-1938)Alene (Okto)
NOK 12,000–15,000
Hammer price NOK 30,000
{lot.title}
51
Savio, John(1902-1938)Reinkalver
NOK 8,000–10,000
Hammer price NOK 12,500
{lot.title}
52
Savio, John(1902-1938)Hvalp og reinokse
NOK 8,000–10,000
{lot.title}
53
Savio, John(1902-1938)(Suopan) Lasso
NOK 12,000–15,000
Hammer price NOK 17,000
{lot.title}
54
Savio, John(1902-1938)Lassokaster
NOK 8,000–10,000
Hammer price NOK 10,500
{lot.title}
55
Savio, John(1902-1938)Kveld ved Osan, Svolvær
NOK 8,000–10,000
{lot.title}
56
Savio, John(1902-1938)Godvær
NOK 8,000–10,000
{lot.title}
57
Sitter, Inger(1929-2015)Komposisjon
NOK 15,000–20,000
Hammer price NOK 15,500
{lot.title}
58
Thaulow, FritsBroen i Amiens
NOK 15,000–20,000
Hammer price NOK 29,000
{lot.title}
59
Thaulow, Frits(1847-1906)Diligencen
NOK 15,000–20,000
Unsold
{lot.title}
60
Tidemand, Adolph(1814-1876)Studie til Brudetog gjennom skogen
NOK 20,000–30,000
Unsold
{lot.title}
61
Tveter, Kåre(1922-2012)August
NOK 2,000–3,000
{lot.title}
62
Ukjent, kunstnerSkuteportrett Munter av Sarpsborg
NOK 10,000
Unsold
{lot.title}
63
Ukjent, kunstnerProspekt over Bergen fra Fredriksberg festning
NOK 5,000–7,000
{lot.title}
64
Undersaker, Gustav(1887-1972)Høstlandskap med hus 1916
NOK 3,000–5,000
Unsold
{lot.title}
65
Undersaker, Gustav(1887-1972)Kystlandskap med hus 1916
NOK 3,000–5,000
Unsold
{lot.title}
66
Undersaker, Gustav(1887-1972)Hus ved landevei 1916
NOK 3,000–5,000
Unsold
{lot.title}
67
Undersaker, Gustav(1887-1972)Hus i kystlandskap, solnedgang 1916
NOK 3,000–5,000
Unsold
{lot.title}
68
Weidemann, Jakob(1923-2001)Akt 1961
NOK 15,000–20,000
Unsold
{lot.title}
69
Weidemann, Jakob(1923-2001)Akt 1960
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 14,000
{lot.title}
70
Weidemann, Jakob(1923-2001)Pilkasteren
NOK 15,000–20,000
Unsold
{lot.title}
71
Weidemann, Jakob(1923-2001)Komposisjon
NOK 8,000–10,000
Hammer price NOK 13,000
{lot.title}
72
Weidemann, Jakob(1923-2001)Komposisjon 1965
NOK 4,000–6,000
{lot.title}
73
Werenskiold, Erik(1855-1938)Fjellgård
NOK 2,000–3,000
{lot.title}
74
Widerberg, Frans(1934-2017)Flåten
NOK 5,000–7,000
{lot.title}
75
Widerberg, Frans(1934-2017)Komposisjon
NOK 3,000–5,000
{lot.title}
76
Zorn, Anders(1860-1920)Elin 1914
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 18,000
{lot.title}
77
Zorn, Anders(1860-1920)Sommar 1907
NOK 5,000–7,000
{lot.title}
78
Zorn, Anders(1860-1920)Mot strømmen 1919
NOK 10,000–12,000
Hammer price NOK 16,000
{lot.title}
79
Aulie, Reidar(1904-1977)Bymotiv
NOK 30,000–40,000
Hammer price NOK 27,000
{lot.title}
80
Aulie, Reidar(1904-1977)Blind tigger med hund og sveivegrammofon
NOK 30,000–40,000
Hammer price NOK 23,000 to be approved
{lot.title}
81
Balke, Peder(1804-1887)Herregården Alby på Jeløen sett fra sjøen
NOK 80,000–100,000
Unsold
{lot.title}
82
Barth, Carl Wilhelm(1847-1919)Opprørt sjø
NOK 6,000–8,000
{lot.title}
83
Barth, Carl Wilhelm(1847-1919)Makrellbåter vender hjem
NOK 3,000–5,000
{lot.title}
84
Berger, Einar(1890-1961)Fiskebåter i storm 1949
NOK 6,000–8,000
{lot.title}
85
Berger, Einar(1890-1961)Sittende mann i landskap
NOK 4,000–6,000
Unsold
{lot.title}
86
Berger, Einar(1890-1961)Båter i havn
NOK 8,000–10,000
{lot.title}
87
Bergh, Anton(1828-1907)Rypefangst med snare 1872
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 23,000
{lot.title}
88
Bergslien, Nils(1853-1928)Pike, gutt og eldre mann i interiør
NOK 40,000–60,000
Hammer price NOK 40,000
{lot.title}
89
Borgen, Fredrik(1852-1907)Skjærgårdslandskap med seilskute 1887
NOK 8,000–10,000
Unsold
{lot.title}
90
Bowen, Eric(1929-2002)Mother & Child
NOK 5,000
Unsold
{lot.title}
91
Bratland, Jacob(1859-1906)Kystlandskap med hus
NOK 6,000–8,000
{lot.title}
92
Christensen, Finn(1920-2009)Komposisjon
NOK 6,000–8,000
Unsold
{lot.title}
93
Dahl, Hans(1849-1937)Kvinne i gresset ved Borgun 1877
NOK 50,000–70,000
Unsold
{lot.title}
94
Dahl, Hans(1849-1937)Fra Strandheim 1917
NOK 6,000–8,000
{lot.title}
95
Eggen, Annar(1897-1977)Vinter Opdal 1945
NOK 5,000
Unsold
{lot.title}
96
Ekeland, Arne(1908-1994)Intermesso
NOK 100,000–150,000
Hammer price NOK 50,000
{lot.title}
97
Enger, Erling(1899-1990)Skogslandskap med bjerkestammer 1959
NOK 12,000–15,000
Hammer price NOK 16,000
98
Enger, Erling(1899-1990)Landskap med telefonstolper 1945
NOK 20,000–30,000
Unsold
{lot.title}
99
Enger, Erling(1899-1990)Åkerlandskap 1955
NOK 10,000–12,000
Unsold
{lot.title}
100
Erichsen, Thorvald(1868-1939)Landskap fra Kviteseid
NOK 15,000–20,000
Hammer price NOK 10,000
{lot.title}
101
Erichsen, Thorvald(1868-1939)Sommerlandskap 1936
NOK 150,000–200,000
Unsold
{lot.title}
102
Eriksen, Sigurd(1884-1976)Sittende kvinne og mann på sti 1921
NOK 15,000–20,000
Unsold
{lot.title}
103
Finne-Grønn, Hans(1903-2001)Fra Ramsøy, Sørlandet
NOK 5,000–7,000
Unsold
{lot.title}
104
Frang, Thomas(1889-1968)Fra Professor Aschehougs Plass Oslo
NOK 8,000–10,000
{lot.title}
105
Gauguin, Pola(1883-1961)Provence 1925
NOK 20,000–30,000
Unsold
{lot.title}
106
Gjøs, Ferdinand(1790-1852)Tuengen i Vestre Aker
NOK 40,000–60,000
Hammer price NOK 25,000
{lot.title}
107
Gløersen, Jakob(1852-1912)Vårløsning 1898
NOK 5,000
Unsold
{lot.title}
108
Grande, Severin(1869-1934)Oppstilling med flaske, hetvinsglass,
NOK 10,000–15,000
Unsold
{lot.title}
109
Grenness, Johannes(1875-1963)Oppstilling med blomster i vase
NOK 15,000–20,000
Unsold
{lot.title}
110
Hagn, Alfred(1882-1958)Blomstrende frukttrær 1911
NOK 6,000–8,000
Unsold
{lot.title}
111
Haukebø, Gunnar(1909-1993)Elven 1962
NOK 30,000–50,000
Hammer price NOK 40,000
{lot.title}
112
Hennig, Otto(1871-1920)Vinter
NOK 5,000–7,000
Unsold
{lot.title}
113
Hennig, Otto(1871-1920)Gateparti
NOK 10,000–15,000
Unsold
{lot.title}
114
Hennig, Otto(1871-1920)Maiaften
NOK 5,000–7,000
Unsold
{lot.title}
115
Heramb, Thore(1916-2014)Landskap 1979
NOK 15,000–20,000
Unsold
{lot.title}
116
Heyerdahl, Hans(1857-1913)Kvinneportrett
NOK 20,000–30,000
Unsold
{lot.title}
117
Hoff, Tor(1925-1976)En munk 1957
NOK 6,000–8,000
Unsold
{lot.title}
118
Hoff, Tor(1925-1976)De tre gratier 1956
NOK 10,000–15,000
Unsold
{lot.title}
119
Hoff, Tor(1925-1976)Oppstilling med flasker 1959
NOK 10,000–15,000
{lot.title}
120
Holbø, Kristen(1869-1953)Figurer i interiør 1901
NOK 10,000–15,000
Hammer price NOK 11,500
{lot.title}
121
Holmboe, Thorolf(1866-1935)Fjellparti med vann
NOK 10,000–15,000
Unsold
{lot.title}
122
Holmboe, Thorolf(1866-1935)Kystlandskap med seilbåter
NOK 12,000–15,000
Unsold
{lot.title}
123
Holmboe, Thorolf(1866-1935)Landskap med damplokomotiv 1889
NOK 10,000–15,000
Unsold
{lot.title}
124
Holmboe, Thorolf(1866-1935)Kystlandskap med blomstrende syriner
NOK 15,000–20,000
Hammer price NOK 22,000
{lot.title}
125
Haalke, Hjalmar(1894-1964)Vårkveld 1951
NOK 5,000–7,000
{lot.title}
126
Jacobsen, August(1868-1955)Kjøkkeninteriør
NOK 8,000–10,000
{lot.title}
127
Jacobsen, August(1868-1955)Kystlandskap
NOK 8,000–10,000
{lot.title}
128
Johannesen, Nils Andreas(1844-1926)Fra Godøysund
NOK 30,000–40,000
Hammer price NOK 20,000
{lot.title}
129
Johannessen, Erik Harry(1902-1980)Søsken
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 47,000
{lot.title}
130
Johnson, Kaare Espolin(1907-1994)Fra Tomter
NOK 20,000–30,000
Unsold
{lot.title}
131
Jorde, Lars(1865-1939)Oppstilling med krukker og blomster
NOK 10,000–15,000
Hammer price NOK 10,000
{lot.title}
132
Jorde, Lars(1865-1939)Skjærgårdslandskap 1923
NOK 4,000–6,000
Unsold
{lot.title}
133
Jorde, Lars(1865-1939)Middagssol, Sjodalen 1911
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 21,000
{lot.title}
134
Jorde, Lars(1865-1939)Elvelandskap, 1934
NOK 15,000–20,000
Hammer price NOK 14,000
{lot.title}
135
Juell, Tore(1942-)Ved Eydehavn
NOK 8,000–10,000
Unsold
{lot.title}
136
Juell, Tore(1942-)Kystlandskap
NOK 6,000–8,000
{lot.title}
137
Juell, Tore(1942-)Marsaften, Telemark
NOK 8,000–10,000
Hammer price NOK 11,000
{lot.title}
138
Juell, Tore(1942-)Fra Jomfruland
NOK 5,000–7,000
{lot.title}
139
Juvet, Morten(1953-)Den røde staven 1986
NOK 12,000–15,000
Hammer price NOK 11,000
{lot.title}
140
Kaulum, Haakon(1863-1933)Solstemning, Christianiafjorden
NOK 6,000–8,000
{lot.title}
141
Kavli, Arne(1878-1970)På Sørlandet
NOK 10,000
{lot.title}
142
Kavli, Arne(1878-1970)Teatermotiver
NOK 30,000–40,000
Hammer price NOK 25,000
{lot.title}
143
Kielland, Kitty(1843-1914)Fra Jotunheimen 1896
NOK 80,000–100,000
Unsold
{lot.title}
144
Kihle, Harald(1905-1997)Skogslandskap med landevei og hest
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 17,500 to be approved
{lot.title}
145
Knoff, Anne-Lise(1937-2005)Porten til det aller helligste 1989
NOK 6,000–8,000
{lot.title}
146
Knoff, Anne-Lise(1937-2005)Pave Pius IXs gave til verden 1989
NOK 10,000–15,000
Hammer price NOK 10,000
{lot.title}
147
Knoff, Anne-Lise(1937-2005)Komposisjon med alterkalk 1997
NOK 6,000–8,000
{lot.title}
148
Knoff, Anne-Lise(1937-2005)Relikvieskrin fra Heddal i Valdres 1991
NOK 12,000–15,000
Unsold
{lot.title}
149
Kraugerud, Ragnar(1909-1987)Landskap med figurer
NOK 10,000–15,000
{lot.title}
150
Kraugerud, Ragnar(1909-1987)Skogslandskap
NOK 20,000
Hammer price NOK 10,000 to be approved
{lot.title}
151
Krohg, Per(1889-1965)Oppstilling med blomster i mugge
NOK 12,000–15,000
Hammer price NOK 12,000
{lot.title}
152
Krohg, Per(1889-1965)Landskap med plog på et jorde
NOK 30,000–40,000
Hammer price NOK 30,000
{lot.title}
153
Krohg, Per(1889-1965)Cafescene
NOK 15,000
Hammer price NOK 30,000
{lot.title}
154
Lie-Jørgensen, Thorbjørn(1900-1961)Vår på Bygdøy 1942
NOK 4,000–6,000
Unsold
{lot.title}
155
Lund, Unni(1914-2007)Komposisjon
NOK 15,000–20,000
Unsold
{lot.title}
156
Lundeby, Alf(1870-1961)Oppstilling med blomster i krukke 1921
NOK 8,000–10,000
Unsold
{lot.title}
157
Lundeby, Alf(1870-1961)Fra Roma 1924
NOK 6,000–8,000
Unsold
{lot.title}
158
Lundeby, Alf(1870-1961)Fra Monte Pincio Roma 1923
NOK 8,000–10,000
Unsold
{lot.title}
159
Midelfart, Willi(1904-1975)Fra Bykle 1931
NOK 5,000–7,000
{lot.title}
160
Moe, Terje(1943-2004)Akershus I
NOK 10,000–15,000
Unsold
{lot.title}
161
Müller, Morten(1828-1911)Skogslandskap med innsjø 1888
NOK 8,000–10,000
Hammer price NOK 15,000
{lot.title}
162
Neels-Hansson, Gunnar(1883-1967)Nystølen, Nordre Etnedal
NOK 1,500–2,000
{lot.title}
163
Nesjar, Carl(1920-2015)Fra Kaupang Viksfjord 1943
NOK 12,000–15,000
Unsold
{lot.title}
164
Nesjar, Carl(1920-2015)Veien Fra Viksfjord i Vestfold 1944
NOK 12,000–15,000
{lot.title}
165
Nielssen, Finn(1908-1962)Kystlandskap 1950
NOK 3,000–5,000
{lot.title}
166
Onsager, Søren(1878-1946)Dame med rød bluse
NOK 30,000–40,000
Unsold
{lot.title}
167
Panitzsch, Robert(1879-1949)Kvinne i interiør ved lampelys 1916
NOK 8,000–10,000
{lot.title}
168
Peterssen, Eilif(1852-1928)Togakledd mann med foldede hender
NOK 20,000–30,000
Unsold
{lot.title}
169
Petri, P(1869-)Fra Lofoten
NOK 10,000–15,000
{lot.title}
170
Reyntjens, Henrich Engelbert(1817-1859)Kirke og stat, skål Den liberale pastor
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 13,000
{lot.title}
171
Risberg, Harald(1917-1996)Vinterkveld Oslo 1965
NOK 6,000–8,000
Unsold
{lot.title}
172
Risberg, Harald(1917-1996)Garntørk 1959
NOK 4,000–6,000
{lot.title}
173
Risberg, Harald(1917-1996)Garnbøtere 1959
NOK 10,000–15,000
{lot.title}
174
Rose, Knut(1936-2002)Øyet 1970
NOK 100,000–150,000
Unsold
{lot.title}
175
Rumohr, Knut(1916-2002)Komposisjon 1965
NOK 5,000
{lot.title}
176
Ryggen, Hans(1894-1956)Mann med trekkspill 1937
NOK 5,000–7,000
{lot.title}
177
Sandberg, Einar(1876-1947)Hos Amalie i svingen 1933
NOK 5,000
Unsold
{lot.title}
178
Sandberg, Einar(1876-1947)Fra Langseth 1936
NOK 5,000–7,000
Unsold
{lot.title}
179
Selmyhr, Conrad(1877-1944)Midnattsol ved Nordkapp 1925
NOK 2,000–3,000
Unsold
{lot.title}
180
Sinding, Otto(1842-1909)Fra Capri
NOK 8,000–10,000
Unsold
{lot.title}
181
Sitje, Joronn(1897-1982)Skogsinteriør
NOK 3,000
Unsold
{lot.title}
182
Skari, Edvard(1839-1903)Fra Helsingør 1874
NOK 8,000–10,000
Unsold
{lot.title}
183
Skredsvig, Christian(1854-1924)St Hans
NOK 80,000–100,000
Unsold
{lot.title}
184
Sparre, Victor(1919-2008)Tidlig vår Blå dag 1965
NOK 100,000–150,000
Unsold
{lot.title}
185
Sparre, Victor(1919-2008)Siste applaus 1980
NOK 40,000–60,000
Hammer price NOK 42,000
{lot.title}
186
Svarstad, Anders(1869-1943)Bylandskap med fabrikkpiper og kirkespir
NOK 15,000–20,000
Unsold
{lot.title}
187
Sørensen, Henrik(1882-1962)Holmsbuhøst
NOK 12,000–15,000
Hammer price NOK 11,000
{lot.title}
188
Sørensen, Henrik(1882-1962)Seter og fjell Telemark 1917
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 46,000
{lot.title}
189
Sørensen, Henrik(1882-1962)Fra Råsjøen
NOK 10,000–15,000
{lot.title}
190
Sørensen, Henrik(1882-1962)Åkerlandskap
NOK 5,000–7,000
Unsold
{lot.title}
191
Sørensen, Henrik(1882-1962)Landskapskomposisjon
NOK 6,000–8,000
{lot.title}
192
Tannæs, Marie(1854-1939)Kveldsstemning
NOK 8,000–10,000
{lot.title}
193
Thaulow, Frits(1847-1906)Elvelandskap fra Quimperlé
NOK 120,000–150,000
Unsold
{lot.title}
194
Thygesen, Rudolph(1880-1953)Høstlandskap
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 22,000
{lot.title}
195
Thygesen, Rudolph(1880-1953)Mor og barn
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 14,000
{lot.title}
196
Thygesen, Rudolph(1880-1953)Figurer i kystlandskap
NOK 10,000–15,000
Unsold
{lot.title}
197
Thygesen, Rudolph(1880-1953)Akt 1941
NOK 10,000–15,000
{lot.title}
198
Thygesen, Rudolph(1880-1953)Havneparti med figurer
NOK 8,000–10,000
Unsold
{lot.title}
199
Ukjent, kunstnerNorsk fjordlandskap 1851
NOK 10,000–15,000
Unsold
{lot.title}
200
Ulving, Even(1863-1952)Vinterlandskap med elv
NOK 15,000
Hammer price NOK 15,000
{lot.title}
201
Ulving, Even(1863-1952)Skjærgårdslandskap med hus
NOK 30,000
Hammer price NOK 27,000
{lot.title}
202
Undersaker, Gustav(1887-1972)Oppstilling med krukker og blomster 1944
NOK 8,000–10,000
Unsold
{lot.title}
203
Vigebo, Edvard(1916-)Åkerlandskap med hus 1939
NOK 10,000–15,000
Unsold
{lot.title}
204
Weidemann, Jakob(1923-2001)Oppstilling med frukt, mugge og kanne 1941
NOK 15,000–20,000
Hammer price NOK 29,000
{lot.title}
205
Weidemann, Jakob(1923-2001)Komposisjon 1978
NOK 10,000–15,000
Hammer price NOK 26,000
{lot.title}
206
Ødegaard, Hans(1876-1943)Landskap med småbruk 1916
NOK 10,000–15,000
{lot.title}
207
Nevdahl, Jacob(1890-1957)Portrett av Edvard Munch 1936
NOK 2,000–3,000
Unsold
{lot.title}
208
Rittun, Thorstein(1929-2018)Sommerdag
NOK 8,000–10,000
{lot.title}
209
Kandelabre
NOK 10,000–15,000
Hammer price NOK 33,000
{lot.title}
210
Lokkanne
NOK 150,000–200,000
Unsold
{lot.title}
211
Flaske
NOK 1,000
Unsold
212
Vinglass
NOK 8,000–10,000
Unsold
213
Vinglass"Nøgen Jomfru"
NOK 3,000–5,000
214
Vinglass
NOK 6,000–8,000
Unsold
215
Vinglass"Danziger Kelchen"
NOK 5,000–7,000
Unsold
216
Vinglass"Chrystal Desert"
NOK 20,000–30,000
Hammer price NOK 15,000 to be approved
217
Hetvinsglass
NOK 3,000–5,000
218
Karaffel
NOK 4,000–6,000
219
Karaffel
NOK 1,500–2,000
{lot.title}
220
LommelerkeLøveflaske
NOK 1,000–1,500
Unsold
221
Lommelerke
NOK 4,000–6,000
222
Lommelerke
NOK 1,000–1,500
{lot.title}
223
Lokkpokal
NOK 5,000
Unsold
{lot.title}
224
Potpourikrukke med lokk
NOK 10,000–15,000
Unsold
225
Vinglass
NOK 4,000–6,000
226
Vinglass"Perl Kelchen"
NOK 4,000–6,000
Unsold
227
Vinglass
NOK 6,000–8,000
Unsold
228
Vinglass"Perl Kelchen"
NOK 4,000–6,000
Unsold
229
Vinglass
NOK 4,000–6,000
230
Vinglass"Perl Kelchen"
NOK 4,000–6,000
231
Vinglass"Danziger Kelchen"
NOK 5,000–7,000
232
Vinglass"Chrystal Desert"
NOK 40,000–60,000
Hammer price NOK 25,000 to be approved
233
Vinglass
NOK 20,000–30,000
Unsold
234
Vinglass"Perl Kelchen"
NOK 15,000–20,000
235
Vinpokal
NOK 60,000–80,000
Hammer price NOK 90,000
{lot.title}
236
Armstol
NOK 15,000
Hammer price NOK 13,000
{lot.title}
237
Stol
NOK 10,000
Unsold
{lot.title}
238
Stoler
NOK 20,000–30,000
Unsold
{lot.title}
239
LøperFra Gerhard Munthes hjem på Lysaker
NOK 30,000
Unsold
{lot.title}
240
Ukjent, kunstnerFra Leerfossen ved Trondheim
NOK 2,000–3,000
{lot.title}
241
Ukjent, kunstnerFra Fossum jernverk ved Bogstad
NOK 2,000–3,000

Receive news, updates and invitations on email

Be the first to receive news about auctions and sales, get notified when catalogues are available and get invitations to viewings and exhibitions.

Subscribe now