Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
The Annual Norwegian Edvard Munch Sale 2019

Auction Wednesday November 27 2019 at 18:00

Strangersalen, Gamle Logen

Viewing 09 - 17 November.

Munch, Edvard (1863-1944)
Birch-Wood with Figures

Watercolour on heavy cream paper
Sheet: 252-255x347-353 mm
Usigned

Annotated on verso: "Original farveskisse av Edvard Munch, Utf. på Ekely. Chr. Gierlöff" (Original colour-sketch by Edvard Munch, executed at Ekely. Chr. Gierlöff).
Annotated on the back of the framing: "Til Tove og Fredrik Munch Julen 1959 fra Sverre Munchs samling. Originalakvarell av Edvard Munch malt på Ekely og foræret av Edv. Munch til Chr. Gierløff - fra ham til min samling. Innrammet på eget verksted 1959. Originalen er på baksiden sign. av Chr. Gierløff. 23/12-59 Sverre Munch" (To Tove and Fredrik Munch Christmas 1959 from the Collection of Sverre Munch. Original water-colour by Edvard Munch painted at Ekely and given by Edv Munch to Chr. Gierløff - from him to my Collection. Framed at my own workshop 1959. The original is signed on verso by Chr. Gierløff. 23/12-59 Sverre Munch).

PROVENANCE:

Chr. Gierlöff, Sverre Munch, Tove and Fredrik Munch.

Auctioned Wednesday November 27 2019 at 18:00

Estimate
NOK 300,000–400,000 USD 32,400–43,200 EUR 29,200–38,900

Hammer price NOK 320,000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch - Complete Paintings, Oslo 2009, see cat. nos. 1755 (from 1940-42) and 1758 (from 1940-43).

Magne Bruteig, statement in an e-mail of 24.04.17.

Fin akvarell, og typisk for de sene bade- og skogsmotiver (se f.eks. Woll M 1755 (1940-42) og 1758 (1940-43)). (A fine watercolor, typical of the late bath- and forest-motifs (see for instance Woll M 1755 (1940-42) and 1758 (1940-43)). Bruteig.