Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10

Wentzel, Gustav (1859-1927)
Sittende mann i bondeinteriør

Auctioned June 1 – June 10

Estimate
NOK 12,000–15,000

Hammer price NOK 8,500