Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Fjell, Kai (1907-1989)
Pike med katt

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 20,000–30,000

Hammer price NOK 18,000