Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10

Strand, Svein (1934-2020)
Trilogi: På jakt etter den tapte tid I, På jakt etter den tapte tid II, På jakt etter den tapte tid III

Auctioned June 1 – June 10

Estimate
NOK 5,000–7,000

Hammer price NOK 3,500