Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Achen, Georg (1860-1912)
Blomstereng med høying i bakgrunnen 1887

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 8,000–10,000

Hammer price NOK 6,000