Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Gundersen, Gunnar S. (1921-1983)
Komposisjon 1981

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 15,000–20,000

Hammer price NOK 32,500