Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Gullvåg, Håkon (1959-)
Rytter og hode

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 5,000–7,000

Hammer price NOK 6,500