Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Gundersen, Gunnar S. (1921-1983)
Komposisjon

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 6,000–8,000

Hammer price NOK 10,000