Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Nupen, Kjell (1955-2014)
Komposisjon

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 30,000–50,000

Hammer price NOK 34,000