Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Weidemann, Jakob (1923-2001)
Komposisjon 1964

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 60,000–80,000

Hammer price NOK 55,000