Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Grev Wedels Moderne

Auction Thursday June 7 2001 at 18:00

Heramb, Thore (1916-2014)
Komposisjon i blått og rødt 1968

Auctioned Thursday June 7 2001 at 18:00

Estimate
NOK 15,000