Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Grev Wedels Moderne

Auction Tuesday November 27 2001 at 19:00

Thygesen, Rudolph (1880-1953)
To kvinner som plukker frukt

Auctioned Tuesday November 27 2001 at 19:00

Estimate
NOK 60,000–80,000

Hammer price NOK 50,000