Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Jubileumsauksjonen

Auction Thursday November 21 2002 at 19:00

Fjell, Kai (1907-1989)
Liggende akt på seng 1958

Auctioned Thursday November 21 2002 at 19:00

Estimate
NOK 100,000

Hammer price NOK 80,000