Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Grev Wedels Moderne og Klassiske

Auction Tuesday May 24 2005 at 18:00

Eikaas, Ludvig (1920-2010)
Carsten Byhring sett gjennom kikkert 1969

Auctioned Tuesday May 24 2005 at 18:00

Estimate
NOK 40,000

Hammer price NOK 46,000