Auction Tuesday November 29 2005 at 19:00
Fjell, Kai(1907-1989)
Misjonæren 1982

Estimate
NOK 15,000–20,000

Auctioned Tuesday November 29 2005 at 19:00

Hammer price NOK 28,000