Auction Tuesday November 14 2000 at 20:00
Fjell, Kai(1907-1989)
Medaljongen

Estimate
NOK 100,000–150,000

Auctioned Tuesday November 14 2000 at 20:00

Hammer price NOK 100,000