Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Grev Wedels Moderne og Klassiske

Auction Tuesday November 28 2006 at 19:00

Gude, Hans Fredrik (1825-1903)
Fiskebrygge sett fra Sølvkronen, Horten 1899

Auctioned Tuesday November 28 2006 at 19:00

Estimate
NOK 200,000–300,000

Hammer price NOK 200,000