Auction Tuesday November 27 2007 at 18:00
Fjell, Kai(1907-1989)
Kvinnehode

Estimate
NOK 150,000–200,000

Auctioned Tuesday November 27 2007 at 18:00

Hammer price NOK 150,000