Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Grev Wedels Moderne og Klassiske, del 2

Auction Thursday June 4 2009 at 20:00

Rian, Johs. (1891-1981)
Utsikt fra et vindu

Auctioned Thursday June 4 2009 at 20:00

Estimate
NOK 15,000–20,000

Hammer price NOK 21,000