Exhibition November 5 – November 27 2011
Riis, Bendik(1911-1988)
Portrett av Madsen mai 1943

Estimate

Auctioned November 5 – November 27 2011