Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Grev Wedels Moderne og Klassiske

Auction Monday November 25 2013 at 19:00

Johnson, Kaare Espolin (1907-1994)
Finnmarksbekk

Screen print
21x37
Signed lower right: Espolin Johnson.
Numbered lower left: 25/50.
Påtegnet med tittel nede t.v., samt påtegnet med dedikasjon og datert: "1966", nede på midten.
Fra 1960.

Auctioned Monday November 25 2013 at 19:00

Estimate
NOK 7,000–9,000

Unsold