Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Ender, Axel

(1853-1920)

Highest results for Ender, Axel

Artist TitleSoldEstimateHammer price
Ender, Axel Sledefart fra gårdstunNovember 27 2007NOK 300,000–400,000NOK 680,000
Ender, Axel KjelkekjøringDecember 1 2014NOK 200,000–300,000NOK 350,000
Ender, Axel Sledgedriving on the IceMarch 1 1994NOK 330,000
Ender, Axel Sledekjøring på isenNovember 30 2015NOK 300,000–400,000NOK 300,000
Ender, Axel Sledekjøring på isenMay 24 2005NOK 300,000–400,000NOK 250,000
Ender, Axel Sisters, HallingdalJune 1 2015NOK 150,000NOK 240,000
Ender, Axel Ski jumpNovember 28 2011NOK 200,000–300,000NOK 200,000
Ender, Axel På skøytebanenNovember 27 2007NOK 200,000–300,000NOK 190,000
Ender, Axel Ski jump November 26 2012NOK 200,000–300,000NOK 180,000
Ender, Axel LugeMay 30 2012NOK 150,000–200,000NOK 170,000

Works by Ender, Axel