Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Vårens Utvalgte

Auction Thursday May 27 2021 at 18:00

Durban, Arne (1912-1993)
Stående kvinneakt med hendene mot brystet 1958

Auctioned Thursday May 27 2021 at 18:00

Estimate
NOK 30,000–40,000 USD 3,600–4,800 EUR 2,900–3,900

Hammer price NOK 46,000