Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Highest prices

Artist TitleSoldEstimateHammer price
Munch, Edvard Vampire IINovember 27 2007NOK 5,000,000NOK 11,800,000
Munch, Edvard MadonnaJune 5 2013NOK 5,000,000–7,000,000NOK 8,200,000
Munch, Edvard On the BridgeNovember 27 2007NOK 1,000,000–1,500,000NOK 7,500,000
Munch, Edvard MadonnaNovember 27 2007NOK 4,000,000–5,000,000NOK 7,000,000
Tidemand, Adolph Sognebud 1863November 28 2006NOK 6,000,000
Munch, Edvard Jealousy INovember 27 2007NOK 3,000,000–4,000,000NOK 5,300,000
Gude, Hans Fredrik Brudeferden i Hardanger 1853November 21 2002NOK 5,000,000–7,000,000NOK 5,100,000
Munch, Edvard Andreas is readingNovember 27 2007NOK 5,000,000–7,000,000NOK 5,000,000
Munch, Edvard MadonnaNovember 29 2005NOK 3,000,000NOK 5,000,000
Munch, Edvard AngstNovember 24 2008NOK 6,000,000–8,000,000NOK 5,000,000
Munch, Edvard Fjord Landscape June 5 2013NOK 5,000,000–7,000,000NOK 4,000,000
Munch, Edvard The Red House (for sale together with the drawing under, The Red House)June 5 2013NOK 5,000,000NOK 4,000,000
Munch, Edvard Vampire IIDecember 12 2013NOK 4,000,000–6,000,000NOK 4,000,000
Munch, Edvard Vampire IINovember 27 2007NOK 3,000,000–4,000,000NOK 4,000,000
Tidemand, Adolph Den yngste sønns avskjed 1867May 25 2000NOK 1,500,000–2,000,000NOK 4,000,000
Munch, Edvard Madonna, Woman Making LoveNovember 29 2010NOK 4,000,000–6,000,000NOK 3,900,000
Skredsvig, Christian Golden Clouds. Evening on the lakeNovember 29 2010NOK 3,000,000–4,000,000NOK 3,400,000
Dahl, Johan Christian Frogner Manor 1842April 27 1998NOK 3,300,000
Tidemand, Adolph Politicising FarmersNovember 27 2007NOK 2,000,000–3,000,000NOK 3,300,000
Fjell, Kai Young WomanNovember 27 2007NOK 2,000,000–3,000,000NOK 3,200,000