Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Vemren, Hilde (1953-)
Oppstilling med krukke 1991

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 10,000–15,000

Hammer price NOK 8,000