Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Sitter, Inger (1929-2015)
Sten og Vann (Granitt) 1955

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 6,000–8,000

Hammer price NOK 4,000