Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Sitter, Inger (1929-2015)
Uten tittel 1987

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 4,000–6,000

Hammer price NOK 3,000