Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Sitter, Inger (1929-2015)
Uten tittel Komposisjon med blå, rød og rosa 1968

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 6,000–8,000

Hammer price NOK 7,000