Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Vårens Utvalgte

Auction Thursday May 27 2021 at 18:00

Grimeland, Joseph (1916-2002)
Stående kvinneakt med hendene på hodet

Auctioned Thursday May 27 2021 at 18:00

Estimate
NOK 30,000–40,000 USD 3,600–4,800 EUR 2,900–3,900

Unsold