Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Widerberg, Frans (1934-2017)
Mappe "Jord-Liv-Himmel" av Stein Mehren/Frans Widerberg

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 6,000–8,000

Hammer price NOK 5,000