Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Uthaug, Jørleif (1911-1990)
Komposisjon 1969

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 3,000–4,000

Hammer price NOK 2,500