Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

Finished
Kunst på papir mm

Online auction June 1 – June 10 2021

Konok, Tamás (1930-)
Komposisjon 1993

Auctioned June 1 – June 10 2021

Estimate
NOK 4,000–6,000